Pozostałe wyniki:

Koalicja obywatelska - 24, 7 proc.

PSL - 16 proc.

Kukiz 15  i bezpartyjni - 6, 3 proc.

SLD - 5,7 proc.

Razem - 1, 4 proc

Wynik wyborczy głosowania na kandydatów do sejmików województw może być swego rodzaju sondażem przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku i pokaże, które partie cieszą się największym poparciem.

Wybory do sejmików wojewódzkich - wyniki

Z badań CBOS sporządzonych we wrześniu wynikało, że gdyby wybory do sejmików wojewódzkich odbyły się na konic września, to na PiS swój głos oddałoby 34 proc. wyborców. Z sondażu wynika też, że druga Koalicja Obywatelska traci do PiS 19 pkt. proc. Na KO chce zagłosować 15 proc. ankietowanych przez CBOS. Kukiz'15 cieszy się poparciem 8 proc., a PSL 5 proc. badanych. Takim samym poparciem cieszy się Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy (5 proc.). Na SLD-Lewicę Razem chce zagłosować 3 proc. wyborców. Partia Razem oraz Wolność w Samorządzie mają 1 proc. poparcie. Tyle samo wyborców zadeklarowało chęć oddania głosu na inny komitet wyborczy.

Dane statystyczne

Liczba okręgów wyborczych do sejmików - 85
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa - 47. Przy czym wiek kobiet szacuje się średnio na kobiet 46 lat a mężczyzn 48.
Zarejestrowanych list do sejmików województw - 937
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa - 7058. Z czego kobiet 3234, tj. 46 proc., a mężczyzn 3824, tj. 54 proc.

Kandydaci do sejmików samorządowych

Głosowanie

W celu przeprowadzenia wyborów do sejmików obszar województwa dzieli się na okręgi wyborcze. Okręgiem wyborczym jest jeden powiat lub jego część.

Warto przypomnieć, że prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego - sejmiku województwa obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, tego województwa.

Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę od godziny 7:00 do 21:00. Jednakże komisja wyborcza może zarządzić wcześniejsze zamknięcie lokali pod warunkiem, że zagłosowali już wszyscy wyborcy wprowadzeni do spisu. Obwodowa komisja wyborcza może zarządzić wcześniejsze zakończenie prac nie wcześniej niż przed godziną 18:00.

Ważne: O godzinie zakończenia głosowania przewodniczący komisji zarządza zakończenie głosowania. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed godziną zakończenia głosowania.

Wyniki exit poll poznamy zaraz po zamknięciu lokali wyborczych. Cząstkowe oficjalne wyniki wyborów samorządowych będziemy na bieżąco aktualizować w godzinach późniejszych. Warto pamiętać, że Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości oraz przekazuje obwodowym komisjom wyborczym ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie informację dotyczącą godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki.

Powiatowa komisja wyborcza, na podstawie otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie protokołów głosowania w obwodach w wyborach do sejmików województw, ustala wynik głosowania na poszczególne listy kandydatów i sporządza, w trzech egzemplarzach, protokół wyniku głosowania na obszarze powiatu. Następnie protokoły trafiają do wojewódzkiej komisji wyborczej.