Franczyza

7 lipca 2017 r.

O tym, że wybierając franczyzę, nie zawsze trafia się na wymarzonego operatora systemu, świadczy wiele przypadków z ostatnich lat.

Sąd odważnie o umowie franczyzy: Można ją zerwać, jeśli nie było zaufania7 lipca 2017 r.

Znamy wreszcie treść głośnego wyroku w sprawie sieci pijalni czekolady Mount Blanc. „Nie ma powodu, aby franczyzobiorca płacił karę umowną za zerwanie kontraktu, jeśli pomiędzy nim a operatorem systemu od dawna nie było zaufania” – tak uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie (sygn. akt I ACa 711/16) w wyroku z 30 marca 2017 r. Wyrok nie był jeszcze publikowany. Dotarliśmy do niego dzięki przedsiębiorcy, który wygrał sprawę z operatorem sieci.

25 lutego 2016 r.

Podatek handlowy: Nie będzie opodatkowania w soboty

Kowalczyk o podatku handlowym: Odchodzimy od opodatkowania sobót, niedziele do negocjacji25 lutego 2016 r.

"Odchodzimy od opodatkowania sobót. Niedzielę zostawiamy sobie do negocjacji" - powiedział Kowalczyk. We wtorek na komisji w Sejmie wiceminister finansów Leszek Skiba informował, że dochód z podatku od sprzedaży w 2016 r. w wysokości 2,0 mld zł nie jest celem "na siłę". W budżecie na ten rok zapisano dochód z podatku na poziomie 2 mld zł. W ocenie skutków regulacji projektu z 2 lutego zapisano dochód budżetu na ten rok na poziomie 1,5 mld zł.

16 lutego 2016 r.

Przede wszystkim kara umowna nie może się odnosić do świadczeń o charakterze pieniężnym.

Kara umowna powinna być precyzyjnie określona16 lutego 2016 r.

Opracowuję umowę franczyzową z pierwszym franczyzobiorcą. Chcę zobowiązać go m.in. do reklamowania naszych usług oraz składania comiesięcznych raportów z działalności. Nie jestem pewien tego, czy wywiąże się ze wszystkich swoich obowiązków, dlatego chciałbym się zabezpieczyć, wprowadzając zapisy o karach umownych. Czy wystarczające będzie zawarcie w umowie klauzuli „za każde nienależyte wykonanie postanowień umowy przysługuje kara umowna w wysokości 2 tys. zł”? Jak wysoka może być taka kara?

26 stycznia 2016 r.

Spodziewane dochody budżetu państwa z tytułu nowej daniny to około 2 mld zł w perspektywie 2016 roku.

MF: Podatek handlowy będzie płacony przez franczyzodawców26 stycznia 2016 r.

"W przypadku sieci handlowych podatek będzie obliczany, pobierany i wpłacany przez franczyzodawców. W przypadku, gdy w skład sieci handlowej wchodzi kilku franczyzodawców, podatek będzie obliczany, pobierany i wpłacany przez właściciela marki handlowej, a w przypadku współuprawnionych do marki – przez wszystkich współuprawnionych proporcjonalnie do posiadanego udziału w marce handlowej" - poinformowało PAP biuro prasowe resortu.

7 grudnia 2015 r.

Umowę ajencji należy odróżnić od umowy agencji – mimo podobnie brzmiącej nazwy są to bowiem dwie różne formy umowy.

Umowa ajencyjna podobna do franczyzy7 grudnia 2015 r.

Ciągle widzę ogłoszenia o pracy dla ajenta. Proponują ją różne firmy, zazwyczaj placówki handlowe. Nigdzie jednak nie zauważyłem przepisów, które regulują tego typu zatrudnienie, a chciałbym np. prowadzić kiosk z prasą. Czym jest umowa ajencyjna, czy ma coś w wspólnego z umową agencyjną – pyta pan Witold.

14 lipca 2015 r.

Największe obawy pozostałych wspólników budzą natomiast kwestie zabezpieczenia przed ewentualnymi nieuczciwymi praktykami ze strony przyszłych współpracowników

Franczyzobiorca czy agent? Z kim korzystniej rozwijać sieć14 lipca 2015 r.

OPIS SYTUACJI: Nowak i Wspólnicy spółka jawna zajmuje się doradztwem gospodarczym dla przedsiębiorców. Założyli ją w 2005 r. Adam Nowak i Jan Kowalski. Obecnie spółka skupia 7 wspólników oraz myśli o rozszerzeniu działalności na cały kraj. Firma zdobyła dużą renomę na lokalnym rynku. Wypracowała sprawdzony model organizacyjny oraz rozpoznawalną na rynku wizualizację biur. Jej logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

9 kwietnia 2015 r.

Franczyza w Polsce

Rusza spór o franczyzę9 kwietnia 2015 r.

Jakie są obowiązki franczyzodawcy branży gastronomicznej i czy spółka Sfinks Polska je wykonywała? Ustali to Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Polecane

Reklama