Ministerstwo Sprawiedliwości analizuje wnioski z raportu dotyczącego nierówności we franczyzie, a rynek - pod okiem rzecznika MŚP - tworzy własny kodeks - podaje czwartkowy "Puls Biznesu".

"Choć franczyza w Polsce kwitnie - taki biznes prowadzi ponad 0,5 mln osób, a liczba sieci przekracza już 1,3 tys. - to nie doczekała się regulacji prawnych. Wkrótce może się to zmienić, bo deficyt dostrzegło Ministerstwo Sprawiedliwości. Bazą dla nowego prawa ma być raport +Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce+, który powstał na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (IWS). Wypunktowano w nim wiele patologii, m.in. nieudzielanie kompletu istotnych informacji potencjalnemu franczyzobiorcy, nierównowagę sił utrudniającą dochodzenie racji w sądzie, narzucanie nierynkowych cen nabywania towarów, ukryte opłaty i kary, a także długoterminowe i trudne do rozwiązania umowy" - podaje "PB".

Najważniejsze zmiany proponowane w raporcie to m.in.: możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę, jeśli wskutek niezależnych od niego okoliczności dalsze prowadzenie działalności niosłoby za sobą ryzyko niewypłacalności lub gdy organizator sieci rażąco narusza umowę, zakaz prowadzenia przez franczyzobiorcę konkurencyjnej działalności przez trzy lata od rozwiązania umowy (o ile strony nie ustalą inaczej), uznanie za czyn nieuczciwej konkurencji m.in. oferowania franczyzy bez długotrwałego przetestowania modelu biznesowego oraz organizowania jej w taki sposób, że franczyzobiorca postępujący zgodnie z zasadami i wskazówkami nie jest w stanie pokrywać kosztów z przychodów dłużej niż przez trzy miesiące oraz zakaz zobowiązywania franczyzobiorcy do nabywania towarów od wskazanych dostawców za cenę odbiegającą od rynkowej.

Cytowany przez "PB" Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, zapewnia, że resort dostrzega nierówności pomiędzy stronami franczyzy - zgłasza się do niego wielu pokrzywdzonych przedsiębiorców. "Problem sygnalizowali m.in. franczyzobiorcy sieci Żabka, z którymi spotykaliśmy się w ministerstwie. IWS to nasz główny think-thank w zakresie praktycznych badań nad kierunkami zmian w prawie. Zleciłem ekspertyzę, by zdiagnozować obecną sytuację prawną i zidentyfikować wszystkie patologie pojawiające się wskutek braku odpowiednich przepisów" – wyjaśnia Marcin Romanowski przekonany, że zaproponowane w raporcie przepisy mogą "uzdrowić sytuację" i "przywrócić równowagę między stronami umów franczyzy".

"Jest jednak jeszcze za wcześnie, by ocenić zasadność wszystkich propozycji, będziemy nad nimi pracować. Raport to świetny punkt wyjścia. Jest bardzo dobrze przyjmowany przez rynek, zarówno przez franczyzobiorców, jak i przez sieci działające na zdrowych zasadach" – dodał wiceminister sprawiedliwości.