W minioną środę na łamach DGP ujawniliśmy pierwsze założenia projektu ustawy o franczyzie, przygotowywanego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zaproponowano zobowiązanie franczyzodawców do przedstawienia franczyzobiorcy dokumentu informacyjnego na temat rodzaju i warunków prowadzenia biznesu, jeszcze przed podpisaniem umowy. Czy to dobre pomysły?
Przedstawione założenia ustawy o franczyzie zostały podane w bardzo ogólnej formie, dlatego komentarz do nich może być siłą rzeczy bardzo skąpy. Niemniej franczyza - angażująca w Polsce około pół miliona ludzi - doczeka się własnej regulacji ustawowej. Zostanie zatem rozciągnięty parasol ochronny nad sektorem małej przedsiębiorczości. Należałoby oczekiwać, że będzie to osobny akt prawny, a nie nowelizacja kodeksu cywilnego i innych ustaw.