Jakie są plany na przyszły rok, jeśli chodzi o nakłady na służbę zdrowia? „Plan finansowy na przyszły rok jest planem stabilnym, gwarantującym realizację i świadczenie opieki zdrowotnej na nie gorszym poziomie niż w roku bieżącym. W przyszłym roku zaplanowaliśmy o 3 mld 700 mln więcej środków na świadczenia. To dobra wiadomość, a plan jeszcze będzie ulegał zmianie – nie weszły jeszcze w życie regulacje mówiące o 7 proc. PKB” mówi Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. „Zaplanowany wpływ ze składki jest dużo korzystniejszy niż zakładaliśmy wcześniej. Mamy dotacje budżetowe, np. na świadczenia wysokospecjalistyczne, funkcjonuje Fundusz Medyczny, oprócz tego nielimitowane finansowanie świadczeń dziecięcych” – dodaje Nowak.

„Ustawa o jakości, która przede wszystkim skierowana jest do lecznictwa szpitalnego, także gwarantuje odpowiednio wyższe finansowanie tym realizatorom, którzy oferują świadczenia na najwyższym poziomie. Pan minister Adam Niedzielski powołał zespół, który ma zastanowić się nad założeniami i funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej. Dużo się mówi o zmianie piramidy świadczeń, a podstawą powinna być profilaktyka” – tłumaczy szef NFZ.

Czego oczekujemy od podstawowej opieki zdrowotnej? „Przede wszystkim chcielibyśmy, by ewentualne zmiany finansowania nie dotyczyły tylko zmiany stawki kapitacyjnej, ale żeby to były środki na działania podstawowej opieki zdrowotnej. Nie tylko lekarzy, ale całego zespołu łącznie z pielęgniarkami – na przykład w kierunku działań profilaktycznych”.

Reklama

„Lepsze wyniki – choćby w skuteczności leczenia, np. mniejsza liczba powikłań czy innych parametrów – to będzie gwarancja wyższego finansowania. To się wiąże z budową sieci szpitali. Udowadniamy, że jesteśmy rzetelną instytucją finansową, która dba o stabilność systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej” – dodaje Nowak.