Badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców wskazują na związek pomiędzy otyłością dzieci a ich aktywnością w relacjach z rówieśnikami. Dzięki bliskim kontaktom z rówieśnikami i nawiązywaniu przyjaźni, dzieci częściej wybierają aktywną zabawę niż jedzenie.

Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania na grupie pięćdziesięciu czterech dzieci w wieku 9 - 11 lat.

Eksperyment miał wyjaśnić, czy aktywność w relacjach społecznych zastępuje u dzieci jedzenie. Badanych podzielono na dwie grupy, w jednej łączono w pary bliskich kolegów lub koleżanki. W drugiej, w parach znajdowały się dzieci, które nie znały się wcześniej. Zadaniem była gra komputerowa. Zdobywane punkty można było przeznaczyć na czas wspólnej zabawy z partnerem lub na jedzenie.

Okazało się, że dzieci połączone w pary z kolegami starały się zdobywać jak najwięcej punktów zamiennych na wspólną zabawę, nawet jeśli zadania prowadzące do ich zdobycia były trudniejsze niż te owocujące punktami na jedzenie. Natomiast dzieci, które w parze grały z nieznajomymi wybierały po prostu łatwiejsze rozwiązanie - jeśli mniej wysiłku kosztowało ich zdobycie punktów na jedzenie, wybierały je zamiast zabawy z rówieśnikami.

Badania należą do pionierskich przedsięwzięć. Być może kolejne doświadczenia potwierdzą, że wczesna socjalizacja może istotnie pomóc w zapobieganiu otyłości.