Każda firma dąży do osiągnięcia jak najwyższej efektywności i produktywności. Aby to osiągnąć, pracodawcy muszą zainwestować w tych najcenniejszych - pracowników. Jednym z kluczowych aspektów, który znacząco wpływa na zadowolenie i wydajność zespołu, jest zapewnienie dostępu do abonamentów medycznych i ubezpieczeń szpitalnych. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak bogaty wachlarz benefitów zdrowotnych wpływa korzystnie nie tylko na dobrostan pracowników, ale również na firmę jako całość.

Aby zrozumieć wszystkie zalety abonamentów medycznych i ubezpieczeń szpitalnych, musimy rozróżnić te dwa pojęcia. Abonament medyczny to najczęściej pakiet leczenia i diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych, który oferuje pracownikom możliwość konsultacji ze specjalistami oraz diagnostykę. Ubezpieczenie szpitalne natomiast to forma zabezpieczenia na wypadek przyszłych zdarzeń czy schorzeń związanych z koniecznością diagnostyki, leczenia w warunkach szpitalnych. Jak widać zakres każdego z nich jest inny.

Inwestycja, która zawsze się zwróci: dbanie o zespół

Zdrowi pracownicy to zadowoleni pracownicy. Prywatna opieka medyczna czy ubezpieczenie szpitalne umożliwiają szybszy dostęp do usług medycznych – ambulatoryjnych czy szpitalnych. Dzięki temu pracownicy mogą szybciej wrócić do zdrowia, co skraca ich czas nieobecności w pracy. Dodatkowo oferowanie ubezpieczeń zdrowotnych zwiększa poczucie bezpieczeństwa pracowników, co przekłada się na ich lojalność wobec firmy i motywację do pracy.

fot. materiały prasowe

Mocny pakiet benefitów - plus dla pracodawców

Inwestycja w prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenia szpitalne dla pracowników przynosi również szereg korzyści dla samych pracodawców. Przede wszystkim, firmy oferujące takie benefity są postrzegane jako atrakcyjniejsze na rynku pracy, co ułatwia pozyskiwanie wykwalifikowanych talentów i zmniejsza rotację pracowników. Pracownicy są też bardziej produktywni i mniej narażeni na stres związany ze stanem swojego zdrowia, co przekłada się na lepsze wyniki całej organizacji.1

Oferta LUX MED Ubezpieczenia: ubezpieczenia szpitalne i ambulatoryjne dla całej firmy

W ofercie LUX MED Ubezpieczenia znajdziemy produkty, które pokryją koszty diagnostyki, leczenia w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych. Na szczególną uwagę zasługuje Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED Pełna Opieka, które obejmuje m.in. wsparcie w organizacji i koordynacji leczenia szpitalnego, rehabilitację. Zapewnia ono możliwość leczenia w sieci 15 szpitali własnych Grupy LUX MED i ponad 90 szpitali partnerskich. Co ważne, ubezpieczenie szpitalne dla pracowników firmy można wykupić nie mając ubezpieczenia ambulatoryjnego lub mając podpisaną umowę na abonament również z innym prywatnym dostawcą. W ramach Ubezpieczenia Szpitalnego LUX MED Pełna Opieka honorowane są skierowania wystawione przez lekarzy z podmiotów nie tylko z Grupy LUX MED, ale również z innych podmiotów leczniczych (w tym także w ramach NFZ).

[Pełna oferta LUX MED Ubezpieczenia dostępna jest na stronie luxmed.pl]

ikona lupy />
fot. materiały prasowe

Benefity medyczne - rosnący trend na rynku pracy

Trendy na rynku pracy wskazują, że wartość prywatnej opieki medycznej i ubezpieczeń zdrowotnych jako benefitu oferowanego przez firmę będzie nadal rosła[2]. Firmy, które już teraz zainwestują w te aspekty, zbudują trwałą przewagę oraz stworzą środowisko pracy, w którym pracownicy będą mogli czuć się wartościowi i bezpieczni.

Prywatna opieka medyczna i ubezpieczenia zdrowotne to nie tylko benefity dla pracowników, ale strategiczna inwestycja w przyszłość firmy. Oferując te usługi, pracodawcy zwiększają zadowolenie i lojalność swoich pracowników, ale też wpływają na ogólną wydajność i sukces organizacji. Wybierając odpowiednie rozwiązania, każda firma może znacząco realnie wspierać swoich pracowników oraz efektywność swojej działalności.

Materiał reklamowy. LUX MED Ubezpieczenia to nazwa handlowa zakładu ubezpieczeń LMG Försäkrings AB z siedzibą w Sztokholmie, wykonującego w Polsce działalność poprzez oddział LMG Försäkrings AB S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Szczegółowy zakres oraz warunki Ubezpieczenia Szpitalnego LUX MED – Pełna Opieka znajdziesz w OWU dostępnym pod adresem https://www.luxmed.pl/dla-firm/ubezpieczenia-dla-klientow-korporacyjnych/ubezpieczenie-szpitalne-lux-med-pelna-opieka

[1] źródło: https://www.myhrtoolkit.com/blog/advantages-offering-employee-benefits

[2] źródło: https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pracownicy-doceniaja-benefity-wspierajace-zdrowie-Barometr-Polskiego-Rynku-Pracy,249352,14.html