Od 1 listopada 2023 r. lekarze rodzinni (POZ) będą mieli więcej uprawnień. Zyskają możliwość kierowania na nowe badania. Ponadto będą mogli objąć opieką koordynowaną więcej grup pacjentów. Ważne zmiany zajdą też w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2023 r. i wprowadzają kilka istotnych zmian: poszerzają kompetencje lekarzy rodzinnych oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nowe badania od lekarza POZ [LISTA]

Od 1 listopada 2023 r. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wystawiać skierowania na badania, na które wcześniej nie mógł kierować pacjentów. Są to:

 • badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych przy wskazaniu do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca
 • immunoglobuliny E całkowite (IgE);
 • immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych oznaczeń dotyczącym alergii wziewnych i pokarmowych;
 • alergeny wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, alternaria,
 • alergeny pokarmowe: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza – skorupiaki, marchew, jabłko.

Dodatkowe badania w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej [LISTA]

Jakie zmiany nastąpią w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej? Jeżeli w lokalizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest zapewniony dostęp do badań laboratoryjnych, to będzie można wykonać tam określone badania laboratoryjne (jeśli wymaga tego stan zdrowia pacjenta).

Na liście znalazły się następujące badania:

 • morfologia krwi 8-parametrowa;
 • glukoza z krwi żylnej;
 • kreatynina;
 • potas (K);
 • sód (Na);
 • białko C-reaktywne (CRP);
 • badanie ogólne moczu (profil);
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 • aminotransferaza alaninowa (ALT);
 • mocznik;
 • bilirubina całkowita;
 • test antygenowy w kierunku: SARS CoV-2 / grypy A+B / RSV;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
 • wskaźnik protrombinowy (INR);
 • kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB);
 • kwas moczowy;
 • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) – czas kaolinowo-kefalinowy;
 • wapń zjonizowany;
 • amylaza;
 • fibrynogen;
 • gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP).

Przypomnijmy, że z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej możemy skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 - 8:00 (od 18:00 jednego dnia do godziny 8:00 rano dnia następnego). Ponadto możemy się tam udać całodobowo w weekendy i święta, gdy placówki POZ są nieczynne.

Opieka koordynowana w POZ dla nowych grup pacjentów

Do opieki koordynowanej w poradniach POZ włączeni zostaną pacjenci, u których zdiagnozowano:

 • stan przedcukrzycowy (wcześniej byli to wyłącznie chorzy z cukrzycą)
 • nadczynność tarczycy (wcześniej OK dotyczyła niedoczynności tarczycy).

Lekarze POZ będą mogli udzielać kompleksowych świadczeń pacjentom z przewlekłą chorobą nerek. Chodzi o:

 • wczesne diagnozowanie choroby,
 • ustalenia terapii,
 • u pacjentów w zaawansowanym stadium choroby - skierowanie na leczenie specjalistyczne.

Jakie jeszcze zmiany od 1 listopada 2023 r.?

Więcej nowości u lekarzy i w aptekach omawiamy w artykule: Lekarze POZ z nowymi uprawnieniami i refundacja leków bez recepty. Dużo zmian od 1 listopada [LISTA]