Minister zdrowia podpisał rozporządzenie wprowadzające Książeczkę Zdrowia Dziecka. Jest to dokument najmłodszych pacjentów, w którym będą zamieszczone informacje o przebytych chorobach i szczepieniach.

Profesor Marian Zembala spotkał się z dziennikarzami, aby podsumować pięć miesięcy swojej pracy w resorcie. Jak wynika z jego wystąpienia, najwięcej działań było podejmowanych względem dzieci. Według niego, Książeczka Zdrowia Dziecka była oczekiwana przez wszystkich lekarzy.

Profesor Teresa Jackowska - krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii dziękowała za owocną współpracę z resortem zdrowia. Podkreśliła, że dzięki temu dokumentowi, lekarze będą wiedzieli więcej o chorym dziecku a rodzice będą mobilizowani do kolejnych wizyt lekarskich i badań. Dodała, że będą tam zawarte informacje dotyczące opieki stomatologicznej najmłodszych.

Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że dzięki Książeczce nie tylko lekarze będą mieli potrzebne informacje ale również rodzice. Dzięki niej otrzymają informacje, jakie badania czy szczepienia zostały przewidziane i opiekun może się ich domagać - tłumaczył.

Minister Marian Zembala poinformował również, że jest już przygotowane rozporządzenie dotyczące powstania centrów urazowych dla dzieci. Będą to specjalistyczne ośrodki, które usprawnią leczenie dziecka po urazie czy wypadku. Profesor poinformował, że zostały opracowane standardy i zasady kwalifikacji tych ośrodków.

Zaplanowano, że rozporządzenie wejdzie od stycznia, jeśli nowy minister zdrowia je podpisze.