Nadal będziemy płacić 9 procent naszych zarobków na leczenia, ale zamiast do NFZ trafią one do budżetu państwa. Przez rząd będą dzielone na poszczególne województwa - według potrzeb medycznych - i to wojewodowie będą płacić za leczenie.

"To będą środku budżetowe, a nie składkowe. Te pieniądze będą w budżecie i będą przeznaczane do 16 wojewodów i oni będą dysponować tymi środkami" - mówi Karczewski.

PiS chciałby rok 2016 przeznaczyć na bilans otwarcia (głównie policzenie zadłużenia szpitali.), a zmiany wprowadzić od 2017 roku.