Wątpliwości posłów dotyczyły m.in. tego, czy fizjoterapeuci to samodzielny zawód medyczny, czy powinni mieć własny samorząd, jaka ma być relacja lekarzy i fizjoterapeutów w procesie leczenia; czy projekt ma wszystkie wymagane opinie dotyczące np. zgodności z prawem unijnym.

Komisja zdrowia rozpatrzyła w czwartek sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw.

Dyskusja dotyczyła także kwestii proceduralnych. Posłowie PO m.in. Rajmund Miller ocenili, że posłowie PiS celowo przeciągają prace nad projektem. Stanowczo zaprzeczał temu prowadzący posiedzenie szef komisji zdrowia Tomasz Latos (PiS).

Józefa Hrynkiewicz (PiS) podkreśliła, że uniemożliwia się jej się merytoryczną pracę i opuściła salę. Z posiedzenia na znak protestu wyszli także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, którzy zgłaszali zastrzeżenia do projektu.

Głównym celem projektu ma być, jak uzasadniają wnioskodawcy, zapewnienie bezpiecznej fizjoterapii poprzez uniemożliwienie wykonywania tego zawodu przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji.

Obecnie zawód fizjoterapeuty nie jest w Polsce zawodem regulowanym. Działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych może założyć każdy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii są wymagane jedynie przy podpisywaniu kontraktu z NFZ.

W myśl projektowanych przepisów w kraju miałby powstać jawny rejestr pozwalający na identyfikację fizjoterapeuty i określenie jego kwalifikacji. Rejestr ma zapewnić pacjentom i pracodawcom powszechny dostęp do sprawdzenia informacji, czy dana osoba posiada uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Projekt przewiduje też powstanie samorządu fizjoterapeutów. Do jego zadań należałoby m.in. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, reprezentowanie fizjoterapeutów oraz ochrona ich interesów zawodowych czy ustalanie oraz aktualizacja standardów lub wytycznych w fizjoterapii.

Działalność samorządu byłaby finansowana m.in. ze składek członkowskich i z tytułu opłat za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu. Członkowie samorządu podlegaliby odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu.

Poselski projekt, zgłoszony przez PSL, wpłynął do Sejmu w lipcu 2014 r.; pierwsze czytanie odbyło się w marcu br. W Sejmie jest też od niedawna obywatelski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty; we wrześniu został skierowany do prac w komisji zdrowia. Własny projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty opracowało także ministerstwo zdrowia, ale - jak informował PAP resort - nie został on wskazany jako projekt proponowany do procedowania w okresie do końca tej kadencji Sejmu.