Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

Materiały prasowe

Opieka koordynowana w POZ. Co oznacza dla pacjentów?

• Szerszy pakiet badań w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ), leczenie najczęstszych chorób przewlekłych u lekarza rodzinnego, konsultacje z dietetykiem oraz edukację w kierunku radzenia sobie z chorobą przewlekłą.

• To kolejny element wzmocnienia roli POZ w systemie ochrony zdrowia.

• Opieka koordynowana w POZ pozwala na szybsze, skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób przewlekłych oraz ułatwia dostęp do lekarzy specjalistów.

• Obecnie opieką koordynowaną objętych jest już 7.6 mln pacjentów.

Kogo obejmuje opieka koordynowana?

Opieka koordynowana jest dla pacjentów ze schorzeniami z zakresu:

• kardiologii

• diabetologii

• chorób płuc

• endokrynologii,

na które najczęściej chorują Polacy.

W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych dziedzin, lekarz POZ przeprowadza kompleksową poradę i ustala indywidualny plan leczenia.

Co zyskujesz w opiece koordynowanej?

• Wygodę - więcej wizyt, badań i konsultacji w jednym miejscu.

• Czas - wizyty, badania i konsultacje umawia dla Ciebie koordynator.

• Bezpieczeństwo - koordynator czuwa nad sprawną realizacją Twojego planu leczenia.

• Dostępność - szerszy zakres badań diagnostycznych i dostęp do specjalistów.

• Wiedzę - porady dietetyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki i Twojej choroby.

Więcej badań i dodatkowe porady

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ poszerza listę badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o:

• pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG

• EKG wysiłkowe

• Holter EKG (24, 48, 72 godz.)

• USG Doppler naczyń kończyn dolnych

• ECHO serca.

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Ponadto lekarz POZ może zlecić pacjentowi (w sytuacji medycznie uzasadnionej) konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skraca czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwala na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Przychodzi lekarz do lekarza

Nowym rozwiązaniem, jest możliwość konsultowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Konsultacje lekarskie są prowadzone również zdalnie.

Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpływa na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.

Przewodnikiem pacjenta jest koordynator

Koordynator opieki w POZ po raz pierwszy pojawił się w październiku 2021 r. Wtedy zadania koordynatora skupiały się na działaniach profilaktycznych.

Opieka koordynowana wzmacnia rolę koordynatora, który dba m.in. o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent, szczegółowo informuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia, współpracuje z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej. Nie ma wymagań, aby była to osoba nowozatrudniona. Zadania koordynatora często realizuje personel, który już pracuje w poradni.

Opieka koordynowana to dodatkowe środki dla POZ

Możliwość zlecania nowych badań, ustalanie indywidualnego planu leczenia, konsultacje z lekarzem specjalistą w formie lekarz – lekarz oraz lekarz – pacjent, nowe zadania dla koordynatora, te wszystkie usługi są odrębnie wycenione i dodatkowo finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Opieka koordynowana jest opłacana niezależnie od stawki kapitacyjnej. W I półroczu 2023 r. Fundusz zawarł umowy z POZ na kwotę ponad 255 mln zł na realizację świadczeń w ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej.

Lekarz POZ otrzymuje środki na koordynację w formie budżetu powierzonego. Ten model rozliczania części świadczeń w POZ pojawił się już w lipcu 2022 r. Wtedy lekarze POZ zyskali możliwość zlecania 8 dodatkowych badań, gdzie za każde z nich NFZ płaci odrębnie.

W przypadku opieki koordynowanej jest podobnie. Lekarz POZ otrzymuje budżet powierzony na koordynację, gdzie każde badanie i konsultacje Fundusz rozlicza według kosztów wycenionych przez Agencję Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Wprowadzenie opieki koordynowanej

Wprowadzenie opieki koordynowanej w konkretnej przychodni jest dobrowolne. Przychodnie od 1 października 2022 r. występują do oddziałów wojewódzkich NFZ z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną. Oddział wojewódzki NFZ sprawdza wnioski i podpisuje aneksy do umów. Wówczas konkretne placówki POZ poszerzają swoją ofertę dla pacjentów.

Obecnie podpisaliśmy już blisko 1300 umów na świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej.

Zmiany w POZ zaproponował zespół przy Ministrze Zdrowia

Wprowadzenie opieki koordynowanej poprzedziły prace zespołu ekspertów i lekarzy praktyków powołanego przy Ministrze Zdrowia, na czele z prof. Agnieszką Mastalerz-Migas, konsultant krajową ds. medycyny rodzinnej.

Model opieki koordynowanej w POZ, NFZ przetestował w ramach projektu pilotażowego „POZ Plus”. Projekt objął ok. 40 poradni POZ i 350 tys. osób w Polsce. Rozwiązania, które sprawdziły się w pilotażu, znalazły się w ostatecznym kształcie realizowanej obecnie opieki koordynowanej w skali kraju.