Wiedza i edukacja odpowiedzią na potrzebę rozwoju profilaktyki zdrowotnej.

Początek trzeciej dekady XXI wieku nie jest łaskawy dla globalnego dobrostanu. Pandemia koronawirusa, a wraz z nią liczne kryzysy społeczne oraz ekonomiczne, a także wybuch wojny tuż za wschodnią granicą Polski – kładą cień na jakość naszego życia. Do licznych wyzwań społeczno-politycznych, oprócz tych bezprecedensowych wydarzeń, dochodzi kwestia wciąż niewystarczająca świadomość roli profilaktyki zdrowotnej, co ma ogromny wpływ na kondycję zdrowia całego polskiego społeczeństwa. Pokazał to kompleksowy raport badawczy „Stan zdrowia Polaków”, przygotowany w ramach kampanii „Adamed dla Rodziny” na podstawie wywiadów z reprezentatywną grupą ponad 1000 respondentów, że wszystkich województw.

Z raportu wynika, że jedynie 10% pacjentów ocenia stan swojego zdrowia jako bardzo dobry.

Eksperci opiniujący raport, wyraźnie wskazują, że jest to spowodowane szerokim rozpowszechnieniem chorób cywilizacyjnych oraz zaniedbaniami w obszarze zdrowia psychicznego. Wśród respondentów: 30% zadeklarowało, iż miało rozpoznane nadciśnienie tętnicze, 18% choroby serca, 13% depresję, 10% cukrzycę, a ponad 6% chorobę nowotworową. Co drugi badany przyjmował już przewlekle lek przepisany przez lekarza, a częstość tej zależności rosła wraz z wiekiem.

Choroby cywilizacyjne - epidemia XXI wieku

Do chorób cywilizacyjnych - związanych z nieodpowiednią dietą, niedostateczną aktywnością fizyczną, używkami, ale także zanieczyszczeniem środowiska zaliczamy takie schorzenia jak hipercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze, choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca typu 2, otyłość, niektóre typy nowotworów. Z uwagi na swoje rozpowszechnienie, choroby cywilizacyjne nazywane są epidemią XXI wieku. WHO podaje, że choroby niezakaźne, z chorobami sercowo-naczyniowymi na czele, są globalnie przyczyną 71% śmierci.

Materiały prasowe

Jak zauważają specjaliści, niepokojące dane płyną z części raportu „Stan zdrowia Polaków” dotyczącej stylu życia, który w dużej mierze determinuje rozwój chorób cywilizacyjnych. Ponad połowa badanych uznała, że najczęściej spożywa posiłki mięsne (55,1%), ponad 2/5 ankietowanych dania typu fast-food jada raz w miesiącu (46,0%), ponad 1/4 respondentów przyznała, że napoje słodzone pije kilka razy w miesiącu (27,5%), alkohol pije 6 na 10 respondentów (61,1%) - 2/5 z nich uznało, że alkohol pije kilka razy w miesiącu, a 3 na 10 ankietowanych (31,4%) deklaruje nikotynizm.

Według International Diabetes Federation Atlas obecnie w Polsce żyje 2,7 miliona osób z cukrzycą. Organizacja prognozuje, że w 2045 roku liczba chorujących będzie porównywalna, a w okresie poprzedzającym, może nawet wzrosnąć. Równie dużym zagrożeniem jest otyłość oraz często bagatelizowane problemy z alergią. Kluczowym obszarem bez wątpienia pozostają choroby kardiologiczne, wymagające daleko idących rozwiązań systemowych i profilaktycznych. Na samą niewydolność serca cierpi w Polsce co 30. osoba. Jak wskazują dane zebrane w raporcie „Stan zdrowia Polaków”: 70% badanych nie wykonywało badania lipidogramem w ciągu ostatniego roku. Z danych kampanii „Adamed dla Rodziny” wynika, że 23,2% pacjentów z 535 przebadanych miało nieprawidłowy wynik lipidogramu i/lub glukozy. Zaledwie co trzeci ankietowany wykonał ostatni raz badanie EKG mniej niż 12 miesięcy temu, natomiast badanie echa serca jeszcze nigdy nie wykonało 38,2% ankietowanych. Co drugi respondent nie badał zaś poziomu swojego cholesterolu w ciągu ostatniego roku.

Jednym z powodów powiększającej się liczby pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi jest starzenie się społeczeństwa, które bez wątpienia dotyka całą populację na świecie i będzie się pogłębiać. Co więcej, wskaźnik hospitalizacji z powodu niewydolności serca jest u nas największy w Europie. Podczas gdy w innych krajach notowane jest 200-250 hospitalizacji na 100 tys. mieszkańców, w Polce liczba ta wynosi 500 hospitalizacji. Jak podkreślają specjaliści, wartość tę można skutecznie zredukować, dzięki większej wykrywalności zaburzeń na wczesnym ich etapie.

Jak wskazuje raport „Stan zdrowia Polaków”, bardzo potrzebne jest wdrożenie profilaktyki uniwersalnej, polegającej na kampanii edukacyjnej dotyczącej różnych obszarów zdrowia fizycznego, ale i psychicznego. W tym niezbędne jest również poprawienie dostępu do lekarzy psychiatrów dla dzieci i dorosłych. Niestety problemy będą postępować w związku z globalizacją, problemami życia rodzinnego czy warunkami społeczno-ekonomicznymi.

Instrumenty, które zachęcają Polaków do dbania o własne zdrowie

Profilaktyka jest skuteczna, kiedy jest skierowana do właściwej grupy odbiorców przez właściwe kanały komunikacji. Według badań Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® 62,9% osób szuka w Internecie sposobu na leczenie się, 55,8% szuka objawów chorób, a kolejne 54,5% informacji o lekach.

Odpowiedzią na potrzeby pacjentów i problemy takie jak brak dostępu do rzetelnej wiedzy czy prognozowane zwiększanie się liczby chorych zapadających na choroby cywilizacyjne są działania profilaktyczne. Do dobrych praktyk zaliczyć należy powstanie portalu wiedzy Adamed Expert, czy kampanie profilaktyczne takie jak „Adamed dla Rodziny”.

Portal Adamed Expert – łatwy dostęp do rzetelnej wiedzy

Portal Adamed Expert aktualnie dedykowany jest 3. grupom odbiorców: lekarzom, farmaceutom i pacjentom. Dostęp do wiedzy przeznaczonej dla pacjentów nie wymaga rejestracji konta ani logowania się. Wartością portalu Adamed Expert jest jego poradnikowość, eksperckość i merytoryka. Forma poradnikowa najlepiej trafia do pacjentów, gdyż napisana jest w przyjaznej formie, dostępnej dla chorych oraz ich opiekunów. Eksperckość i merytoryka tworzonych treści pomagają w zwalczaniu nieprawdziwych informacji medycznych powielanych w sieci. Co ważne, zamieszczane informacje to treści na najwyższym poziomie merytorycznym, tworzone przez uznanych specjalistów. Portal to nie tylko przekrojowe teksty, ale także podcasty i materiały video. Autorzy serwisu, dbają by każda informacja była nie tylko fachowa, ale także atrakcyjna pod względem formy i angażująca dla użytkowników. W zaledwie 6 miesięcy od startu, portal odwiedziło ponad 2 miliony użytkowników. Witrynę najczęściej czytają kobiety w przedziale wiekowym 35-44 lat i jest ich ponad 2 razy więcej niż mężczyzn. Według statystyk internauci najczęściej poszukują na portalu informacji na temat chorób sezonowych oraz przewlekłych dolegliwości.

- Dobrze wiemy, jak istotna jest aktualna i sprawdzona wiedza, stąd też przy powstaniu tej platformy współpracowali z nami wybitni eksperci z różnych dziedzin medycyny. Mnogość informacji, ale też szerzące się fake newsy sprawiają, że znalezienie rzetelnych i sprawdzonych materiałów jest trudnością. Adamed chce umożliwić dostęp do wiarygodnej i aktualnej wiedzy medycznej wszystkim, którzy chcą lepiej zadbać o zdrowie swoje i najbliższych. Mamy świadomość, jak wielkim wyzwaniem jest włączenie profilaktyki do codzienności naszego społeczeństwa i podejmujemy się tego trudnego wyzwania, by zmieniać sposób myślenia całych pokoleń – podkreśla Sylwia Berdzik-Kalarus Commercial & Business Development Director, Członek Zarządu Adamed Pharma S.A.

Ogólnopolska akcja społeczna „Adamed dla Rodziny”

Nie jest łatwo przekonać społeczeństwo do dbania o własne zdrowie. Niektórych zachęci do tego rodzina, a jeszcze inni zaczną o siebie dbać, gdy choroba da już o sobie znać. Aby profilaktyka była skuteczna niezbędna jest współpraca wielu organizacji i grup społecznych. Nie do przecenienia jest rola licznych programów profilaktycznych, jakie realizują społecznie odpowiedzialne firmy. Jednym z takich programów była kampania społeczna „Adamed dla Rodziny”. W jej ramach wykonano 2153 badań i konsultacji w 6. polskich miastach, a inicjatywą towarzyszącą było sprawdzenie kondycji zdrowotnej na podstawie badania opinii. Ankieterzy byli obecni na wszystkich akcjach, a reprezentatywność grupy uzyskana została poprzez dodatkowe badanie internetowe. Dane badawcze ujęte w przytaczanym już raporcie „Stan zdrowia Polaków” – to aktualne kompendium wiedzy o kondycji polskiego społeczeństwa. Podczas akcji można było wykonać także m.in. badania kardiologiczne, pulmonologiczne, okulistyczne, diabetologiczne, USG oraz skorzystać z porad urologicznych oraz warsztatów psychologicznych czy porad psychiatrycznych. Założeniem organizatorów kampanii było dotarcie do mieszkańców mniejszych miejscowości, w których dostęp do lekarza specjalisty jest szczególnie utrudniony. Chęć przypomnienia, jak ważna jest profilaktyka oraz uświadomienie pacjentów co do skutków trybu życia, zaniedbań z okresu pandemii czy rozwoju choroby, ale przede wszystkim danie szansy na przebadanie się i konsultację z lekarzem specjalistą, żeby poprawić zdrowie naszej populacji.

Nic nie zapewni lepszej ochrony zdrowia niż własna świadomość poparta profilaktyką i dobrze zbilansowaną dietą, większą ilością wysiłku fizycznego, zdrowym snem, odstawieniem używek oraz przekazywaniem dobrego wzorca dzieciom. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie przeciwdziałać zagrożeniom zdrowotnym związanym z niesamowitym postępem chorób cywilizacyjnych, którego jesteśmy świadkami. Inaczej nie polepszymy zdrowia naszej populacji oraz nie zmniejszymy tzw. długu zdrowotnego Polski.