Sejm uchwalił we wtorek ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa, która zakłada powołanie funduszu gwarancyjnego wypłacającego rekompensaty rolnikom, którzy nie dostali zapłaty od podmiotów, które skupują, przechowują czy przetwarzają produkty rolne. Ustawa zostanie skierowana do Senatu.

Za ustawą głosowało 236 posłów, przeciw było 4 posłów, od głosu wstrzymało się 207 posłów.

Odrzucono poprawki opozycji, w tym propozycje KO, by ze względów podatkowych ustawa weszła w życie 1 stycznia 2024 r. oraz poprawki Koalicji Polskiej, likwidujące składki na fundusz wpłacane przez podmioty skupujące produkty rolne. Zdaniem KP, te wpłaty byłyby w praktyce przerzucane na rolników. W zamian KP proponowała, by fundusz był zasilany, oprócz środków z budżetu państwa, dotacją z KOWR.

Rządowa ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa zakłada, że ze środków funduszu będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym w przypadku braku zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu, przechowywania, obróbki lub przetwórstwa produktów rolnych, który stał się niewypłacalny.

Fundusz ma być wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie upoważniony do dysponowania jego środkami. KOWR będzie również zapewniał obsługę prawną oraz techniczno-biurową Funduszu Ochrony Rolnictwa, ustalał plan finansowy oraz opracowywał sprawozdanie z jego realizacji.

Do wpłat na FOR w wysokości 0,125 proc. wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT mają być obowiązane podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia.

Ustawa zakłada dofinansowanie Funduszu ze środków budżetu państwa w pierwszych dwóch latach jego funkcjonowania, tj. w 2023 r. w kwocie nie wyższej niż 50 mln zł i w 2024 r. w kwocie nie wyższej niż 100 mln zł. Projekt został przedstawiony do notyfikacji Komisji Europejskiej jako program pomocy państwa.

Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2023 r., ale wpłaty na Fundusz mają być zbierane od II kwartału 2024 r. (PAP)

kmz/ mmu/