Ubezpieczenia wzajemne sprzyjają obniżaniu ryzyka medycznego. Szpitale przykładają większą wagę do zapobiegania niepożądanym zdarzeniom, a tacy ubezpieczyciele, jak TUW PZUW wspierają ich, organizując szkolenia i finansując projekty prewencyjne. Mówiono o tym podczas niedawnego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

Zasada wzajemności polega na tym, że ubezpieczeni są jednocześnie członkami towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Im bardziej dbają o bezpieczeństwo – tym większe korzyści zarówno dla pacjentów, jak też ubezpieczonych szpitali, które mogą płacić niższą składkę, a nawet otrzymać zwrot jej części. – To wzmaga chęć pracy nad obniżaniem ryzyka medycznego. I tu widzimy bardzo dużą rolę zarządzających szpitalami i chęć współpracy z TUW PZUW – mówił na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych dyrektor ds. medycznych TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Piotr Daniluk.

Szkolenia dla lekarzy

TUW PZUW wspiera szpitale, organizując bezpłatne szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego. – Celem jest dostarczanie fachowej wiedzy, która pozwala nieść pomoc medyczną na najwyższym poziomie. Chcemy w ten sposób chronić zdrowie pacjentów, a także zapobiegać niepożądanym zdarzeniom, które mogą prowadzić do roszczeń wobec szpitali i lekarzy – wyjaśnia prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

W ciągu dwóch lat z bezpłatnych szkoleń skorzystała prawie połowa podmiotów leczniczych ubezpieczonych w TUW PZUW. – Przeszkoliliśmy około 3000 osób. Dbamy o to, aby lekarze i personel byli na bieżąco z najnowszymi standardami w dziedzinie opieki medycznej, a także z prawnymi regulacjami w tym zakresie – mówi Piotr Daniluk.

Szkolenia dotyczą m.in. zapobiegania zakażeniom szpitalnym i innym niepożądanym zdarzeniom, powikłań i błędów medycznych, praw pacjentów i komunikacji z nimi, a także właściwego prowadzenia dokumentacji medycznej. – Tematem kolejnych będą interpretacja zapisów KTG, czyli badania czynności serca płodu i postępowanie w przypadkach niedotlenienia okołoporodowego noworodków. To jeden z częstych problemów występujących przy porodzie – dodaje dyrektor Daniluk.

Szybka pomoc w problemach

Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych wskazywał również na prekursorską inicjatywę TUW PZUW, jaką jest tzw. proaktywna obsługa szkód medycznych. Polega na szybkiej reakcji na niepożądane zdarzenia, uzgadnianiu optymalnych rozwiązań dla poszkodowanych i szpitali oraz zaspokajaniu ewentualnych roszczeń tak szybko, jak to jest możliwe.

– Chodzi o to, aby odważnie wychodzić naprzeciw problemom. Szybka reakcja pozwala ograniczyć ich negatywne skutki. Jest korzystna dla wszystkich. Buduje wiarygodność szpitali, które potrafią odpowiedzieć na problem w sposób odpowiedzialny. Pacjent dostaje pomoc, np. w postaci rehabilitacji i pieniądze, które pozwalają mu kontynuować leczenie, dając szansę trwałego powrotu do zdrowia. Obie strony unikają długotrwałych sporów sądowych, które dla poszkodowanych mogą być dodatkową traumą – tłumaczy Piotr Daniluk.

Jego zdaniem proaktywna obsługa szkód medycznych to przyszłość w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych. Pozwala myśleć o tej przyszłości z większym optymizmem, ponieważ elementem proaktywnej obsługi jest także to, aby uczyć się na własnych błędach.

Każdy przypadek służy wyciąganiu wniosków, jak podobnym zdarzeniom zapobiegać w przyszłości.

Dodatkowa ochrona

Podczas kongresowej debaty na temat wyzwań stojących przed menedżerami placówek medycznych była mowa również o problemie sum gwarancyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej szpitali. Są one zbyt niskie wobec rosnącej liczby i wartości roszczeń. Po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej szpitale muszą same ponosić koszty odszkodowań, jeśli nie wykupią dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia.

Aby obniżyć koszty dodatkowej ochrony, TUW PZUW wprowadził tzw. ubezpieczenia parasolowe dla grup szpitali, a nie wyłącznie pojedynczych placówek. Pozwala na to formuła ubezpieczeń wzajemnych. – Grupa szpitali, która działa razem, wykupuje takie ubezpieczenia parasolowe, a składka jest nieproporcjonalnie niższa w stosunku do wzrostu gwarantowanej sumy ubezpieczenia – wyjaśniał dyrektor Daniluk.

TUW PZUW ubezpiecza prawie co piąty szpital w Polsce. Jest częścią największej w Europie Środkowo-Wschodniej Grupy Kapitałowej PZU i liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Zwyciężył w prestiżowym rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń, organizowanym przez redakcję „Dziennika Gazety Prawnej”. Został najwyżej oceniony wśród towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.