Wysokość opłaty za wpis do spisu ratowników medycznych będzie wynosiła 10 zł – zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, który w piątek trafił do konsultacji.

Projekt stanowi realizację upoważnienia zawartego w ustawie o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

Na jej mocy minister zdrowia powoła Komitet Organizacyjny Ratowników Medycznych, którego celem jest utworzenia struktur samorządu, pozwalających na jego funkcjonowanie.

Do czasu wyboru właściwych organów samorządu ratowników medycznych Komitet będzie m.in. prowadził spis ratowników medycznych i będzie dokonywał wpisów do spisu ratowników medycznych prowadzonego na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl