Klara Klinger otrzymała wyróżnienie w kategorii media i public relations w 22. edycji konkursu Lider Roku 2022 w Ochronie Zdrowia.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które szczególnie wyróżniły się w polskiej medycynie. Klara zdobyła też II nagrodę w Konkursie na Dziennikarza Medycznego Roku 2022 w kategorii prasa przyznaną przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia. Doceniony został wysoki poziom jej tekstów, ich walory redakcyjne i informacyjne oparte na medycynie faktu, a także przystępność przekazu i znaczenie dla zdrowia publicznego.
Klara Klinger i Patrycja Otto otrzymały także nagrodę specjalną w kategorii prasa w konkursie na Dziennikarza Medycznego Roku za profesjonalną prezentację obecnej sytuacji zdrowotnej Polaków oraz oryginalne przedstawienie kampanii społecznych i działań profilaktycznych oraz diagnostycznych wpływających na poprawę stanu zdrowia.