Od 1 stycznia 2023 roku Narodowy Fundusz Zdrowia będzie nadal finansował podanie szczepionki przeciw grypie. Można ją przyjąć w jednym z ponad 5 tys. punktów szczepień, m.in. w poradniach POZ i aptekach. Dla kobiet w ciąży i osób powyżej 75 roku życia szczepionka jest bezpłatna - przypomina NFZ.

Kontynuacja finansowania szczepień przeciw grypie nie powoduje żadnych zmian dla placówek medycznych i aptek, które do tej pory wykonywały szczepienia i znajdują się w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 - podał NFZ w informacji przesłanej PAP.

Dla kogo szczepionki na grypę są bezpłatne

Szczepionki przeciw grypie są bezpłatnie (na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki) dla kobiety w ciąży i seniorów w wieku powyżej 75 lat. Z kolei szczepionki z częściową refundacją mogą kupić (zgodnie z zakresem wskazań refundacyjnych oraz na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki) m.in.: pacjenci 18 – 65 lat oraz dzieci w wieku od 2 do 5 lat – narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych, pacjenci powyżej 65 lat, dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat. Decyzję o wysokości odpłatności za szczepienie podejmuje osoba wystawiająca receptę.

Dla pozostałych osób szczepionka przeciw grypie jest płatna. Pacjent pokrywa koszt preparatu, natomiast NFZ pokrywa koszty szczepienia - przypomina fundusz.

Kto może kwalifikować do szczepienia

Szczepionkę przeciw grypie można przyjąć w jednym z ponad 5 tys. punktów szczepień w Polsce, m.in. w poradniach POZ i aptekach.

Kwalifikować do szczepienia przeciw grypie mogą: lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta (u osób pełnoletnich). Jednak kwalifikację przed szczepieniem dzieci prowadzi lekarz. Natomiast podać szczepionkę przeciw grypie mogą: lekarz, lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, higienistka szkolna, farmaceuta, fizjoterapeuta i diagnosta laboratoryjny, pod warunkiem, że posiadają dokument, który potwierdza ukończenie kursu, lub szkolenia w zakresie szczepień ochronnych, lub mają minimum 6-miesięczną praktykę w wykonywaniu szczepień ochronnych, w tym szczepień przeciw COVID-19.

NFZ podał, że za każde podanie szczepionki przeciw grypie NFZ zapłaci 21,83 zł. Środki na usługę pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Finansowanie potrwa do końca marca 2023 r.(PAP)