Stypendia, bezzwrotne dofinansowanie, mentoring w formie praktyk studenckich i w formie profesjonalnej opieki dla osób podejmujących pracę w zawodzie – to niektóre z instrumentów przewidzianych w projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia polityki publicznej „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022–2026”.

Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu z zapowiedzią przyjęcia jeszcze w tym roku.
Wprowadzenie takiego programu zachęt resort zdrowia zapowiadał jeszcze latem (pisaliśmy o tym w tekście „Mentor podpowie, jak przetrwać na dyżurze”, DGP nr 145/2022). Wówczas mówiono, że pierwszy etap ruszy w roku akademickim 2022/2023 i choć jest on już niemal na półmetku, w opisie założeń projektu ten termin został podtrzymany.
Program ma być realizowany w latach 2022–2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jako odpowiedź na problem niedoboru kadr medycznych.
Przyjęcie „Systemu zachęt” jest warunkiem realizacji kamienia milowego D29G „Wejście w życie aktu prawnego ustanawiającego system zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych poprzez stypendia, finansowanie studiów i opiekę mentorską”.
W systemie zachęt przewidziano kilka form wsparcia. Jedną z nich są stypendia dla najlepszych studentów – dla osób kształcących się na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja. Z kolei dla studentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne dostępne będą: stypendia dla osób podejmujących naukę, bezzwrotne dofinansowanie kształcenia oraz mentoring w formie praktyk studenckich. Natomiast absolwentom kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne będzie oferowany mentoring w formie profesjonalnej opieki dla osób podejmujących pracę w zawodzie.
Program ma być realizowany do zakończenia KPO, czyli do połowy 2026 r. ©℗