Podczas trwającego w Warszawie Forum Rynku Zdrowia prof. Duszczyk mówił o prowadzonym przez jego zespół projekcie śledzącym losy absolwentów kierunków medycznych. Na razie obejmuje on cztery uczelnie: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W przyszłości ma zostać rozszerzony na kolejne. Naukowcy badają nowe roczniki absolwentów, wracają także do tych już przebadanych, żeby sprawdzić, na ile życie zweryfikowało deklarowane przez nich wcześniej plany.
Badaczy zdziwiło, że dla studentów i absolwentów najważniejsze są warunki pracy, a wynagrodzenia znalazły się dopiero na czwartym miejscu. Ważne są dla nich atmosfera w pracy, czas, tzw. work-life balance – młodzi nie chcą już pracować na kilku etatach.