Chodzi o komunikat w sprawie przyznawania aplikacjom tytułu „Aplikacja Certyfikowana MZ” oraz włączania ich do Portfela Aplikacji Zdrowotnych (PAZ). Co więcej, gotowe rozwiązania mają zostać wdrożone już pod koniec tego roku (IV kw. 2022 r.).
Twórcy nakładek będą mogli zgłaszać do resortu swoje produkty, zaś Ministerstwo Zdrowia będzie je oceniać pod kątem formalnym i merytorycznym. Na tym nie koniec, bo proces certyfikacji będzie obejmować również zbadanie bezpieczeństwa aplikacji – m.in. cyfrowego. Jeśli proces przebiegnie pomyślnie, będzie ona mogła uzyskać tytuł „Aplikacji Certyfikowanej MZ” i zostać umieszczona w Portfelu Aplikacji Zdrowotnych. Co istotne – z zasady tytuł będzie przysługiwać narzędziom cyfrowym, które będą mogły zostać zakwalifikowane jako wyrób medyczny. Choć nie tylko. – W przypadku aplikacji zdrowotnych, które nie realizują procesów diagnostycznych lub terapeutycznych, status wyrobu medycznego nie będzie wymagany – deklaruje resort.