Parlament Europejski zatwierdził porozumienie z państwami członkowskimi, dotyczące przedłużenia ram prawnych unijnego cyfrowego certyfikatu COVID o kolejne 12 miesięcy.

W czwartek posłowie poparli porozumienie osiągnięte 13 czerwca, 453 głosami "za", przy 119 "przeciw" i 19 wstrzymujących się (obywatele UE) i przy 454 "za", 112 "przeciw", a 20 wstrzymujących się (obywatele państw trzecich). Obecne zasady, które miały wygasnąć w przyszłym tygodniu, będą obowiązywać do 30 czerwca 2023 roku.

W odpowiedzi na prośbę Parlamentu tekst stanowi, że państwa członkowskie nie powinny ograniczać swobodnego przepływu posiadaczy certyfikatu "w sposób nieproporcjonalny lub dyskryminujący". Komisja Europejska oceni wpływ certyfikatu na swobodny przepływ ludzi i prawa podstawowe do końca 2022 r. i może zaproponować jego uchylenie, jeśli pozwoli na to sytuacja w zakresie zdrowia publicznego, w oparciu o najnowsze opinie naukowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia.

"Ze względu na nieprzewidywalną ewolucję wirusa Parlament przedłużył stosowanie certyfikatu o rok, aby zapewnić obywatelom prawo do swobodnego przemieszczania się w obrębie UE. Mamy nadzieję, że jest to ostatnie przedłużenie i zleciliśmy Komisji ocenę do 31 grudnia 2022 r., czy certyfikat może zostać uchylony, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna” - powiedział po głosowaniu sprawozdawca projektu, Juan Fernando López Aguilar (S&D).

Przedłużenie nadal wymaga formalnego przyjęcia przez Radę UE. Następnie wejdzie w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE.

Działający od 1 lipca 2021 r. Unijny Certyfikat COVID zawiera informacje o szczepieniu, przejściu Covid-19 lub negatywnym teście na koronawirusa. Podstawowym celem dokumentu miało być ułatwienie przemieszczania się po Europie, ale w wielu krajach jego okazanie było też warunkiem wstępu do restauracji, hotelu, kina czy na koncert.

Wszystkie kraje Unii Europejskiej uznają Unijny Certyfikat COVID za zestandaryzowany dokument potwierdzający szczepienie, nabycie odporności przez przejście infekcji lub wynik testu. Unijne certyfikaty mają zunifikowaną formę, są wydawane w formie papierowej lub cyfrowej (można je okazać w aplikacji lub w postaci pliku zachowanego np. na smartfonie); każdy z nich zawiera kod QR i opis w języku angielskim.

Łukasz Osiński (PAP)