Lepsza opieka zdrowotna i większe bezpieczeństwo pacjentów to element misji TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Sprzyja temu formuła ubezpieczeń wzajemnych, które opierają się na współpracy, a ubezpieczeni są jednocześnie członkami towarzystwa ubezpieczeniowego. We wspólnym interesie leży więc troska o to, aby ograniczać ryzyko medyczne i zapobiegać niepożądanych zdarzeniom.

– Nie myli się ten, kto nic nie robi. Jeżeli prowadzi się działalność medyczną, to są w nią wpisane zdarzenia, które powodują, że proces diagnostyczno-leczniczy nie zawsze przebiega w oczekiwany przez lekarzy sposób. Zasadniczą kwestią jest monitorowanie takich zdarzeń i wyciąganie wniosków na przyszłość – mówił dyrektor ds. medycznych TUW PZUW Piotr Daniluk w wywiadzie dla I Programu Polskiego Radia.

Należące do Grupy PZU Towarzystwo ubezpiecza prawie 200 podmiotów medycznych, głównie szpitale – publiczne i prywatne. Ich liczba stale rośnie.

Korzyści dla pacjenta i szpitala

Nowatorskim rozwiązaniem, które proponuje TUW PZUW, jest tzw. proaktywna obsługa niepożądanych medycznych zdarzeń. Podstawą jest szybka informacja. – Jeżeli personel stwierdza, że z pacjentem stało się coś złego, nie tak, jak planowano, to powinien nas bezzwłocznie zawiadomić. Delegujemy wtedy grupę specjalistów i wspólnie analizujemy przypadek – opowiadał Piotr Daniluk.

Proaktywne podejście polega na tym, aby – jeśli okaże się, że pacjent doznał szkody – jak najszybciej ją naprawić. – Zachęcamy szpitale, aby z własnej inicjatywy proponowały pacjentowi rehabilitację i inne dodatkowe świadczenia, które spowodują, że jego stan zdrowia się poprawi – tłumaczył dyrektor Daniluk.

Kładziemy nacisk na to, aby minimalizować ryzyko i skutki niepożądanych zdarzeń. Temu służą bezpłatne szkolenia i tzw. proaktywna obsługa

To rozwiązanie korzystne dla wszystkich. Pozwala minimalizować skutki błędów. Buduje wiarygodność szpitala. A dodatkowo – nie naraża pacjentów na konieczność prowadzenia długotrwałych i często traumatycznych sporów sądowych ze szpitalem.

Atrakcyjne szkolenia

Każdy taki przypadek służy jednocześnie wyciąganiu wniosków na przyszłość. – Rozmawiamy o nim, analizujemy go, zadajemy sobie pytania, dlaczego do niego doszło i co można było lepiej zrobić. To wszystko składa się na skuteczny system zapobiegawczy. Na bazie tych przypadków organizujemy też szkolenia – mówił Piotr Daniluk.

To ważny element prewencyjnej działalności TUW PZUW. Szkolenia służą podnoszeniu kwalifikacji lekarzy i personelu medycznego. Mają przyczyniać się do ograniczania liczby błędów. Najczęściej dochodzi do nich w położnictwie i ginekologii.

– Dlatego wprowadziliśmy szkolenia przy użyciu symulatora porodów. To fantom kobiety i noworodka w skali jeden do jednego i mnóstwo wprowadzonych do komputera algorytmów, które mają skomplikować poród. Trenujemy całe zespoły położnicze, lekarzy i położnych, w przyjmowaniu trudnych porodów i w prawidłowej pracy zespołowej, która jest także bardzo ważna – opowiadał Piotr Daniluk.

Pionierskim rozwiązaniem są ubezpieczenia parasolowe. Dają dodatkową ochronę przy niewspółmiernie niskich kosztach

Szkolenia dotyczą również minimalizowania ryzyka zakażeń, komunikacji z pacjentami czy prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej – wszystkich istotnych czynników, które mogą wpływać na ryzyko medyczne. Są prowadzone stacjonarnie i za pośrednictwem platformy internetowej.

Dodatkowa ochrona

Jak podkreślał dyrektor Daniluk, minimalizowanie ryzyka jest ważne także ze względu na rosnące koszty odszkodowań za błędy medyczne. Zasądzane kwoty przekraczają nawet milion złotych, co bezpośrednio obciąża szpitale, ponieważ tzw. suma gwarancyjna w ramach obowiązkowej polisy OC wynosi niespełna 500 tysięcy złotych. To oznacza, że taką maksymalną kwotę w przypadku jednego zdarzenia może wypłacić ubezpieczyciel. Resztę musi wyłożyć szpital.

Gdy stanie się coś złego, każdy z nich może skorzystać z dodatkowej sumy gwarancyjnej, wyższej niż w obowiązkowym ubezpieczeniu

Dlatego, korzystając z formuły ubezpieczeń wzajemnych, TUW PZUW wprowadził tzw. nadwyżkowe ubezpieczenia parasolowe. Szpitale, zrzeszone w ramach TUW PZUW w związku wzajemności członkowskiej, mogą wspólnie wykupić dodatkowe ubezpieczenie dla nich wszystkich za relatywnie niższą kwotę, niż gdyby kupowały polisę osobno.

– Gdy stanie się coś złego, każdy z nich może skorzystać z dodatkowej sumy gwarancyjnej, wyższej niż w obowiązkowym ubezpieczeniu – tłumaczył dyrektor Daniluk. Według niego to rozwiązanie cieszy się coraz większą popularnością.

Więcej informacji: ofertyszpitale@tuwpzuw.pl