Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jak wynika z Rządowego Centrum Legislacji rozporządzenie zostało skierowane do podpisu premiera.

"Regulacja dotyczy warunków realizacji wybranych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej (rehabilitacja lecznicza, podstawowa opieka zdrowotna), na zasadach korzystnych, tj. zapewniających pacjentom łatwiejszy dostęp do tych świadczeń oraz nakazu zasłaniania ust i nosa w określonych miejscach, tj. w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz w aptekach" – wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia.

Reklama

Ponadto w projekcie utrzymano dotychczasowe obowiązujące regulacje, dotyczące m.in. ograniczenia – do 30 kwietnia 2022 r. – przekraczania koleją granicy polsko-białoruskiej, jak również funkcjonowania systemów służących do wymiany informacji mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie epidemii, w szczególności związanych z przetwarzaniem informacji o osobach odbywających kwarantannę; poddawanych testowaniu w kierunku wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2; osobach zakażonych tym wirusem i zgonach osób zakażonych.

W świetle przepisów osoby odbywające w dniu wejścia w życie rozporządzenia kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych zakończą ją na dotychczasowych zasadach, jeśli chodzi o okres ich trwania i o następstwa ich odbywania, dotyczące m.in. uprawnień pracowniczych (tj. wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku opiekuńczego).

Rozporządzenie wejdzie w życie 28 marca 2022 r.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała