Resort zdrowia pracuje nad nowelizacją przepisów, która ma umożliwić kierowanie dzieci, u których zdiagnozowano podczas okresowych bilansów nieprawidłowości ze spektrum autyzmu, do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni neurologicznej.

Tak wynika z odpowiedzi wiceministra Waldemara Kraski na interpelację posłów Radosława Lubczyka i Dariusza Klimczaka (Koalicja Polska). Proponowali oni wdrożenie badań przesiewowych pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu podczas bilansu dwulatka. Przekonywali, że wprowadzenie takiego programu nie wymaga dużych nakładów finansowych, gdyż będzie bazować na istniejącym od wielu lat modelu cyklicznej oceny stanu zdrowia dzieci w przychodniach POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), przy wykorzystaniu istniejących już narzędzi badawczych.
Wiceminister poinformował, że w resorcie trwają obecnie prace nad nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1255), które określa zakres badań wykonywanych podczas okresowych bilansów. – W procedowanym projekcie proponuje się wprowadzenie zalecenia kierowania dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni neurologicznej w przypadku zdiagnozowania nieprawidłowości ze spektrum autyzmu, w ramach badań profilaktycznych wykonywanych przez lekarza POZ u dzieci w wieku 12 miesięcy, 2 lat oraz 4 lat – zapowiedział Waldemar Kraska.
Jak dodał, równocześnie Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży z prośbą o przedstawienie opinii w sprawie szczegółowych propozycji dotyczących prowadzenia badań przesiewowych pod kątem autyzmu.
Jak pokazują badania, na które powołują się autorzy interpelacji, zaburzenia ze spektrum autyzmu diagnozowane są u jednego na 100 dzieci. Natomiast dane statystyczne gromadzone w USA wskazują obecnie na występowanie takich zaburzeń u jednego na 68 dzieci (wobec jednego na 150 w 2000 r.).