Symulację przyznania kategorii, o których mowa w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, na podstawie danych za 2020 r., opublikował Związek Miast Polskich. Poinformował, że jest to robocze zestawienie, które otrzymał z resortu zdrowia.
Przypomnijmy, projektowana ustawa zakłada utworzenie systemu nadzoru nad szpitalami przez powołanie nowej instytucji – Agencji Rozwoju Szpitali (ARS), która będzie odpowiedzialna za inicjowanie, wspieranie i monitorowanie procesów rozwojowych i naprawczych. Ma ona co trzy lata (począwszy od 2023 r.) przeprowadzać ocenę wszystkich szpitali. Na podstawie kryteriów ekonomiczno-finansowych będzie im przyznawana kategoria – od najlepszej A do najgorszej D (patrz ramka). Co jednak istotne, zgodnie z projektowaną ustawą pierwsza kategoryzacja odbywać się będzie na podstawie wyników z tego roku. Do szpitali w najgorszej sytuacji wkroczy doradca restrukturyzacyjny, a autonomia takich placówek zostanie ograniczona.