Chodzi o nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, którego konsultacje dobiegają właśnie końca. Wprowadza ono nowe wyceny, dostosowane do wydanego pod koniec stycznia obwieszczenia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (pisaliśmy o nim w DGP nr 16/2022 „Zaktualizowane taryfy w psychiatrii dziecięcej – nowe ośrodki stracą”). Więcej pieniędzy ma być przeznaczone dla szpitali, mniej dla ośrodków I i II poziomu (czyli stanowiących podstawę nowego systemu psychiatrii dziecięcej). Już wówczas eksperci alarmowali, że zagrożony jest rozwój usług środowiskowych, a tak skonstruowane finansowanie nie zmieni sytuacji pacjentów potrzebujących pomocy psychologicznej i nie zmniejszy naporu na oddziały całodobowe.
Również NRL w swoim stanowisku do projektu wskazała, że niezrozumiałe są działania zmierzające do ograniczenia dostępności leczenia psychologicznego i psychoterapeutycznego przez zaproponowane w projekcie zmniejszenie miesięcznego limitu świadczeń i liczby etatów w zespołach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej.