Komisja Europejska proponuje przedłużenie unijnego cyfrowego certyfikatu COVID o rok, do 30 czerwca 2023 r. Pierwotnie certyfikaty miały wygasnąć 30 czerwca 2022 r.

"Wirus Covid-19 nadal dominuje w Europie i na tym etapie nie jest możliwe określenie wpływu ewentualnego wzrostu zachorowań w drugiej połowie 2022 r. ani pojawienia się nowych wariantów. Rozszerzenie rozporządzenia zapewni podróżnym możliwość dalszego korzystania z unijnego cyfrowego certyfikatu COVID podczas podróży po UE, tam gdzie państwa członkowskie stosują określone środki ochrony zdrowia publicznego" - podała KE.

"W razie nieprzedłużenia obowiązujących przepisów może dojść do sytuacji, w której będzie funkcjonować wiele różnych systemów krajowych, co wiązałoby się z wieloma nieporozumieniami i problemami. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID sprawdziło się jako skuteczne narzędzie ułatwiające bezpieczne i swobodne podróżowanie. Chciałbym, żeby ten dokument nie był już potrzebny, ale póki ten dzień nie nadejdzie, zaświadczenie będzie umożliwiało nam bezpieczne poruszanie się po Europie" - powiedział komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders.

Oprócz przedłużenia obowiązywania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID do czerwca 2023 r., Komisja proponuje także pewne zmiany przepisów.

Chce dodania wysokiej jakości laboratoryjnych testów antygenowych do listy badań, które mogą być podstawą wydania zaświadczenia o wyniku testu. Poszerzy to zakres akceptowanych badań w okresie wysokiego zapotrzebowania na testy na Covid-19.

Komisja pragnie również, by w zaświadczeniach o szczepieniu poprawnie wykazywana była liczba dawek szczepionki podanych w którymkolwiek państwie UE, nie tylko w państwie wydającym zaświadczenie. Ma to rozwiązać praktyczne problemy z zaświadczeniami, w których liczba dawek szczepionki podawana jest niewłaściwie, w przypadku gdy dana osoba była szczepiona w różnych państwach członkowskich.

Chce też wydawania zaświadczeń uczestnikom badań klinicznych nad szczepionkami na Covid-19. Dzięki tej regulacji unijne cyfrowe zaświadczenia COVID wydawane uczestnikom badań będą uznawane przez inne państwa członkowskie. Ma to zachęcić do dalszego rozwoju badań nad szczepionkami przeciwko Covid-19.

KE podkreśla, że zastosowanie unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID nadal pozostaje w gestii państw członkowskich. Przepisy dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID nie nakazują ani nie zakazują wykorzystania tych dokumentów do celów niezwiązanych z podróżowaniem po UE (np. do uzyskania wstępu na imprezy lub do restauracji). Jeżeli jednak państwo członkowskie wprowadza system stosowania zaświadczeń do potrzeb krajowych, powinno również zapewnić pełne uznawanie unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID do tych celów.

Komisja wezwała Parlament Europejski i Radę do szybkiego przyjęcia propozycji, by wprowadzić te przepisy przed 30 czerwca 2022 r., obecną datą wygaśnięcia rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Państwa członkowskie wydały do tej pory ponad 1,2 miliarda zaświadczeń. Jest to poza tym jedyny system certyfikatów Covid-19, który funkcjonuje na poziomie międzynarodowym na dużą skalę, stanowiąc punkt odniesienia na całym świecie. Od 31 stycznia 2022 r. do systemu unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID podłączone są 33 państwa trzecie lub terytoria, a w przyszłości spodziewani są kolejni uczestnicy.

21 grudnia 2021 r. Komisja przyjęła nowe przepisy w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, które ustanawiają wiążący okres, przez jaki będą uznawane zaświadczenia o szczepieniu do celów podróży wewnątrz UE. Będzie on wynosić 9 miesięcy (dokładnie 270 dni) od zakończenia serii szczepień pierwotnych. Przepisy te obowiązują od 1 lutego 2022 r.