Kończą się konsultacje projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Przypomnijmy, jest to reforma zapowiadana już od końca 2020 r., kiedy to ruszyły prace zespołu odpowiedzialnego za opracowanie jej założeń. Pod koniec maja 2021 r. opublikował on raport, którego główne tezy projektowana regulacja ma wprowadzić w życie (m.in. nałożenie na podmioty szpitalne ocen od A do D, zmiany w tzw. sieci szpitali czy powołanie Agencji Rozwoju Szpitali jako instytucji odpowiedzialnej zarówno za rozwój placówek, jak i za inicjowanie oraz monitorowanie procesów naprawczych).
Odwieczny problem z koordynacją