Potwierdziły się informacje "Dziennika Gazety Prawnej". Większość członków Rady Medycznej przy premierze złożyło rezygnację.

Potwierdził się news DGP. Trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej złożyło na ręce premiera Mateusza Morawieckiego rezygnacje z doradzania rządowi w sprawie epidemii COVID-19 - podała Polska Agencja Prasowa. Z naszych informacji wynika, że osoby, które nie zrezygnowały to: prof. Andrzej Horban, szef Rady Medycznej, prof. dr hab. n. med. Tomasz Laskus, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, dr n med. Artur Zaczyński, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, oraz prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży.

Z informacji DGP wynika, że premier Morawiecki odniesie się do tego w poniedziałek

Główne zarzuty

Głównym zarzutem części członków Rady jest to, że pomimo jasnych wytycznych przekazywanych premierowi i ministrowi zdrowia, że należy m.in. wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla części grup zawodowych czy obostrzenia, nie było to respektowane, ani uwzględnianie w działaniach rządu. Część rekomendacji nie była zaś w ogóle publikowana - ostatnia pochodzi z 10 stycznia tego roku. Po tym, jak małopolska kurator oświaty, Barbara Nowak określiła szczepienia mianem eksperymentu medycznego. Rada rekomendowała natychmiastowe zwolnienie kurator pisząc, że osoba negująca zasadność szczepień powinna utracić stanowisko publiczne. Jednak, żeby szef rady opublikował ich oficjalne stanowisko, członkowie musieli zagrozić dymisjami. Do dymisji pani kurator nie doszło.

Czym jest Rada Medyczna?

Rząd wyjaśniając, że nie zawsze respektuje rekomendacje Rady, zazwyczaj tłumaczy, że oprócz wskazań medycznych, musi brać pod uwagę jeszcze inne czynniki, m.in. społeczne i gospodarcze.

Rada powstała w listopadzie zeszłego roku. Do zadań Rady Medycznej należy przede wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych - takich jak rozporządzenia, które wprowadzają nowe zasady i ograniczenia w kraju. Rada Medyczna to organ pomocniczy premiera Mateusza Morawieckiego. W jej skład wchodzi przewodniczący - główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban oraz ponad piętnastu ekspertów medycznych