Od 1 stycznia apteki mogą oferować przeglądy lekowe - umożliwia to rozporządzenie ustanawiające pierwszą z form opieki farmaceutycznej, które wchodzi w życie z początkiem roku 2022. Sama usługa dostępna będzie nieco później, prawdopodobnie od lutego.

Mowa o rozporządzeniu z 2 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2342). Jego projekt pojawił się już w sierpniu 2021 r., a sam pilotaż miał ruszyć jesienią. W międzyczasie pojawiło się jednak dużo uwag. - Ostatecznie udało się nam przekonać resort, że koncepcja pilotażu proponowana przez nas jest przemyślana i - choć z opóźnieniem - to szacujemy, że od lutego ruszymy z rekrutacją farmaceutów oraz pierwszych pacjentów - podkreśla dr Piotr Merks z Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW, jeden z naukowców biorących udział w przygotowaniu programu.
Przypomnijmy, przegląd lekowy będzie polegał na zebraniu od pacjenta wywiadu zarówno o stanie zdrowia, jak i przyjmowanych lekach, suplementach diety itd. Na podstawie tych informacji farmaceuta sprawdzi, czy liczba przyjmowanych specyfików nie jest zbyt duża, poradzi również, co zrobić, by działanie leków było najbardziej efektywne. Program jest skierowany do osób z wielochorobowością - pacjentów pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, przyjmujących na stałe co najmniej dwa leki z kategorii C zgodnie z klasyfikacją ATC (obejmuje ona leki związane z układem sercowo-naczyniowym) lub osoby powyżej 60. roku życia, przyjmujące na stałe nie mniej niż 10 leków, w tym co najmniej dwa leki należące również do kategorii C. W obu przypadkach farmaceuta musi zidentyfikować nadmierną liczbę stosowanych jednocześnie leków, zaś pacjent - wyrazić pisemną zgodę zarówno na udział w pilotażu, jak i gotowość do współdziałania z farmaceutą i lekarzem w zakresie optymalizacji farmakoterapii i suplementacji.
Zgodnie z rozporządzeniem w pilotażu weźmie udział nie więcej niż 75 aptek i ma objąć od 750 do 1000 pacjentów. - Już wiemy, że osiągniemy tę liczbę podmiotów. Staramy się, by były one rozproszone po terenie kraju - podkreśla dr Merks.
Za przeprowadzenie przeglądu u jednego pacjenta farmaceuta uzyska stawkę ryczałtową w wysokości 100 zł. Pilotaż ma potrwać 12 miesięcy. ©℗
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.