Komisja Europejska zdecydowała, że unijny cyfrowy certyfikat szczepień przeciw COVID- 19 będzie ważny przez okres 9 miesięcy (tj. 270 dni) od momentu pełnego zaszczepienia, poinformowała Komisja.

"Wyraźny i jednolity okres akceptacji certyfikatu szczepień zagwarantuje, że środki dotyczące podróży będą nadal koordynowane, do czego wzywała Rada Europejska po ostatnim posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r."- czytamy w komunikacie.

Unijny certyfikat szczepień ułatwia podróżowanie po całej Unii Europejskiej w czasie pandemii. Do tej pory w UE wydano 807 mln takich certyfikatów.

Dotychczas do systemu włączono 60 krajów i terytoriów na pięciu kontynentach.

Nowe przepisy dotyczące podróży wewnątrz UE harmonizują różne przepisy w państwach członkowskich. Okres ważności (9 miesięcy) uwzględnia wytyczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, zgodnie z którymi dawki przypominające są zalecane najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu pierwszego cyklu szczepień.

Certyfikat zachowa ważność przez dodatkowe trzy miesiące, aby dostosować krajowe kampanie szczepień, a obywatele mieli dostęp do dawek przypominających.

Komisja dostosowała również przepisy dotyczące kodowania świadectw szczepień. Jest to konieczne by zapewnić że certyfikaty szczepień wykazujące ukończenie serii podstawowej można było odróżnić od świadectw szczepień wydanych po podaniu dawki przypominającej.

Dawi przypominające mają być rejestrowane w następujący sposób:

  • 3/3 dawki przypominającej po dwudawkowej serii szczepień podstawowych.
  • 2/1 dla dawki przypominającej po szczepieniu jednodawkowym lub jednej dawki szczepionki dwudawkowej podanej osobie po wyzdrowieniu.

Aby ułatwić bezpieczne swobodne przemieszczanie się w czasie pandemii COVID-19, Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie dot. certyfikatu szczepień 14 czerwca 2021 r.