Kiedyś wysyłaliśmy naszych żołnierzy na amerykański West Point. Dzisiaj pora zrobić to samo z lekarzami! Budowa silnego systemu opieki zdrowotnej oznacza konieczność nieustannego szkolenia kadr, czyli organizowania im możliwości podnoszenia kompetencji na zagranicznych uczelniach. I nie tylko – Polska może stać się również magnesem dla lekarzy z zagranicy. Instrumenty do umiędzynarodowienia już mamy. Pora nadać im nowy impet!

Zagadnienia:

  • Podnoszenie potencjału naukowego rodzimych uczelni medycznych poprzez wymianę naukową.
  • Co jeszcze można zrobić, żeby rozwinąć działalność badawczą i dydaktyczną uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych?
  • Jak przyspieszyć transfer technologii i pomysłów powstałych na uczelniach medycznych do biznesu?
  • Jaki był wkład polskich naukowców w walkę z pandemią i co zrobić, żeby w przyszłości był jeszcze większy?
  • Możliwości przyciągnięcia do pracy w Polsce kadry medycznej z zagranicy.

Uczestnicy:

  • Prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
  • dr hab. n. med. Dorota Makarewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Nauki i Finansowania Projektów, Agencja Badań Medycznych
  • prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP
  • Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej
  • dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Dyskusję poprowadził Jakub Kapiszewski, dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej"