Do tego projektu w trakcie drugiego czytania dodano poprawki zmieniające zapisy wielu ustaw „medycznych”, m.in. ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2053) czy tzw. ustawy anty covidowej (z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Dz.U. z 2021 r. poz. 2095).
Najważniejsza zmiana to zmniejszenie wymagań stawianych pracownikom dyspozytorni medycznych. Zgodnie z przyjętymi przez Sejm poprawkami osoby, które chciałyby ubiegać się o tę funkcję, będą musiały legitymować się trzyletnim doświadczeniem w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego, w zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddziale chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ortopedii lub traumatologii. Przypomnijmy, dotychczas wymagane było pięć lat.