Komisja Europejska przyjęła w poniedziałek cztery decyzje o równoważności certyfikatów Covid-19 wydanych przez Gruzję, Mołdawię, Nową Zelandię i Serbię z unijnym zaświadczeniem cyfrowym. Oznacza to, że te cztery kraje zostaną włączone do systemu unijnego i ich zaświadczenia będą akceptowane na takich samych warunkach, jak unijne.

Jednocześnie Gruzja, Mołdawia, Nowa Zelandia i Serbia zgodziły się akceptować cyfrowy certyfikat Covid EU u siebie.

"Cieszę się, że liczba krajów, które chcą przystąpić do systemu UE, stale rośnie. Dzięki dzisiejszym decyzjom 49 krajów i terytoriów na pięciu kontynentach jest podłączonych do unijnego systemu cyfrowego certyfikatu Covid. Kontynuujemy wysiłki na rzecz wzmocnienia zaufania podróżnych do bezpiecznego podróżowania w obrębie UE i poza nią" - oświadczył unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Z kolei komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi zadeklarował, że Unia wspiera swoich partnerów zarówno w walce z pandemią, jak i w bezpiecznym podróżowaniu.