Reklama

Filip Nowak - decyzją Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego - 26 sierpnia 2020 r., został powołany na stanowisko p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Rada Funduszu NFZ pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Filipa Nowaka na stanowisko Prezesa NFZ. Ogromne doświadczenie systemowe i menedżerskie Pana Prezesa dają gwarancję rozwoju NFZ na rzecz polskich pacjentów. Gratulacje i życzenia wielu sukcesów w pełnieniu tej ważnej misji" – przekazała na Twitterze Gałązka –Sobotka.

Nowak jest socjologiem, ekspertem zarządzania w ochronie zdrowia. Ma tytuł MBA. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Zanim został p.o. prezesa NFZ w sierpniu 2020 r., od 29 listopada 2019 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych. Wcześniej przez ponad pięć lat był dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a także kierował pracami opolskiego i wielkopolskiego oddziału NFZ. Pracował także w dolnośląskim oddziale Funduszu.