Osoba, która ukończyła 12 lat i przyjęła pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 za granicą, będzie mogła kontynuować szczepienie w Polsce.

Chodzi o sytuację, w której ktoś rozpoczął proces szczepienia, ale ze względu na przeprowadzkę do Polski i konieczność przyjęcia kilku dawek nie uzyskał certyfikatu poświadczającego zaszczepienie. Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać zarówno Polacy zaszczepieni pierwszą dawką za granicą, jak i cudzoziemcy.
Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 10 ze zm.), która została właśnie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw.
– Zmiana zwiększy możliwość uzyskania zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, rejestracji w krajowym systemie szczepień i uzyskania unijnego cyfrowego zaświadczenia – wskazuje resort zdrowia.
Resort przewiduje, że na terenie Polski będzie można przyjąć wyłącznie szczepionki dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej lub znajdujące się w wykazie ich odpowiedników (prowadzi go Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy; wykaz jest dostępny zarówno na stronie jednostki, jak i w jego Biuletynie Informacji Publicznej).
– Spotkałem się z zaledwie kilkoma osobami zainteresowanymi doszczepieniem się. Była to m.in. osoba, która rozpoczęła szczepienie w Stanach Zjednoczonych, i druga – zaszczepiona poza terenem UE. Stąd wydaje mi się, że są to raczej pojedyncze przypadki – komentuje Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.
Podkreśla jednak, że każda regulacja, która pozwala zaszczepić do końca pacjentów przebywających na terenie Polski, jest słuszna. – Zwiększa to bezpieczeństwo nie tylko samych przemieszczających się pacjentów, lecz także reszty obywateli – kończy.
Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.