Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych na przełomie listopada i grudnia stanie na Komitecie Stałym Rady Ministrów; w grudniu zajmie się nim rząd - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Wiceszef resortu zdrowia odpowiadał na pytanie Marka Rutki (Lewica) dotyczące m.in. zaawansowania prac nad ustawą o zawodzie ratownika medycznego, wdrożeniem samorządu zawodowego ratowników oraz mechanizmy ograniczające zatrudnianie ratowników w systemie PRM w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Miłkowski poinformował, że na przełomie listopada i grudnia projekt stanie na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Rząd - jak podał - zajmie się nim w grudniu. "Planujemy, że w styczniu 2022 r. ustawa zostanie przekazana do Sejmu" – poinformował.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez NFZ i wojewodów, w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego zawód ratownika medycznego wykonuje 19 800 osób. W większość zatrudnieni są w jednostkach systemu PRM w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz zespołach ratownictwa medycznego.

Projektowana ustawa – jak mówił wiceminister Miłkowski - zawiera przepisy regulujące w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego, w szczególności wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawody ratownika medycznego, zasady wykonywania tego zawodu, organizacji kształcenia przed i podyplomowego oraz ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, jak również utworzenia samorządu ratowników medycznych. Projekt, jak relacjonował Miłkowski, przewiduje także m.in. urlop szkoleniowy dla ratowników.

Wiceminister odpowiadając na pytania wskazał, że podstawą systemu ratownictwa medycznego powinna być umowa o pracę. "Część ratowników prosiła, by zakazać umów zlecenia, czy umów cywilnoprawnych, ale przyjęliśmy, że nie będziemy zakazywać, ale będziemy promować umowy o pracę" - dodał.

Miłkowski przypominał, że 21 września Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ i Ministerstwo Zdrowia porozumieli się w kluczowych kwestiach. Na mocy tego porozumienia minister zdrowia zobowiązał się m.in. do zwiększenia od października budżetu na zadania ZRM w celu sfinansowania dodatku wyjazdowego, a pracodawcy zobowiązali się do wypłaty od października członkom ZRM dodatku wyjazdowego w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, albo godzinowej stawki w przypadku umów cywilnoprawnych.

Wiceminister wskazał, że Sejm znowelizował w czwartek ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne i zawarł tam m.in. przepis gwarantujący 30 proc. dodatku wyjazdowego dla członków zespołów ratownictwa medycznego.