"Po II kw. 2021 zadłużenie szpitalu wynosiło 16,7 mld zł, to jest zadłużenie SP ZOZ-ów ogółem. I w stosunku do końca roku, do tego zamkniętego okresu sprawozdawczego wzrosło nieznacznie, o 150 mln zł" - powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

"Natomiast zobowiązania wymagalne szpitali […] wynoszą nieco ponad 2 mld zł" – dodał.

Podkreślił, że zobowiązania wymagalne szpitali kształtują się na stałym poziomie około 2 mld zł od roku 2019.