Radioterapia jest ważnym elementem leczenia onkologicznego. Jej skuteczność zależy od precyzji podania wiązki promieniowania w miejsce zmiany nowotworowej przy maksymalnym ograniczeniu napromieniania w zdrowych tkankach i organach krytycznych. Najnowsza technologia medyczna, która pozwala na uzyskanie najwyższej precyzji to radioterapia sterowana obrazem powierzchni ciała pacjenta (SGRT – Surface Guided Radiation Therapy).

Milimetrowa dokładność

Rozwiązaniem realizującym technikę SGRT jest nowoczesny AlignRT® (VisionRT). Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kamer zintegrowanych komputerowo, sprzęgających obraz bezpośrednio z akceleratorem, możliwe jest śledzenie pozycji pacjenta w wielu wymiarach. Monitoring ułożenia prowadzony jest zarówno w trakcie przygotowania do radioterapii, jak i w czasie samego przesyłania wiązki terapeutycznej.

Urządzenie wykorzystuje światło bliskie podczerwonemu, które jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta i personelu medycznego. AlignRT® rzuca na ciało pacjenta plamisty wzór, który kamery HD odczytują w 3D i następuje optyczne skanowanie ciała oraz jego komputerowa wizualizacja. Obraz ten w czasie rzeczywistym jest porównywany z obrazem referencyjnym z tomografii komputerowej, zapisanym w procesie planowania terapii.

Bezpieczeństwo i komfort pacjenta

Ułożenie pacjenta w identyczny sposób podczas procesu przygotowywania planu leczenia, jak

i w trakcie podawania kolejnych frakcji radioterapii, stanowi duże wyzwanie dla techników, którzy bezpośrednio koordynują ten proces. AlignRT® zwiększa komfort i pacjenta, i personelu. Technologia jest bezinwazyjna i bezdotykowa. Na monitorze technik widzi natychmiast każde odchylenie od założonych granic tolerancji. Jeśli w trakcie radioterapii pozycja pacjenta ulegnie zmianie,

AlignRT® automatycznie wysyła sygnał przerywający napromienianie.

Radioterapia sterowana obrazem umożliwia rezygnację z tatuowania punktowych znaczników.

- Zastosowania AlignRT® są szczególnie użyteczne w prowadzeniu zaawansowanych technik radioterapii, takich jak radioterapia stereotaktyczna i napromienianie na głębokim wdechu (DIBH – Deep Inspiration Breath Hold radiotherapy), gdy obszar napromieniany znajduje się w pobliżu narządów krytycznych, czyli głowy i szyi oraz rdzenia kręgowego – mówi dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst.

Napromienianie na głębokim wdechu dotyczy pacjentek z nowotworami piersi, by oszczędzić serce i lewe płuco. Zmniejsza się w ten sposób ryzyko wystąpienia powikłań mogących pojawić się za 10 albo nawet więcej lat po przeprowadzeniu terapii. Jednak nauka oddychania koniecznego do zastosowania tej metody radioterapii, bywa dla pacjentek trudna. Dzięki AlignRT® pacjentka jest wyposażona w specjalny monitor, który wizualizuje jej oddech i sygnalizuje odchylenia od poprawnego rytmu.

System pozycjonowania i monitorowania ułożenia pacjenta w czasie radioterapii / foto: materiały prasowe

Diagnostyka i leczenie w jednym miejscu

Amethyst Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w najnowszych terapiach onkologicznych. Ma placówki we Francji, Rumunii, Włoszech, Austrii, Wielkiej Brytanii i Polsce.

W przypadku radioterapii wszyscy pacjenci sieci mogą liczyć na korzystanie z najnowocześniejszych metod napromieniania skracających czas leczenia i ograniczających powikłania.

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie działa od 2013 r. i rocznie przyjmuje ok. 3 tys. pacjentów. Jest placówką medyczną utworzoną w ścisłej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Chorzy mogą tutaj w jednym miejscu przejść wszystkie etapy diagnostyki i terapii onkologicznej, od chirurgii onkologicznej, chemioterapii po radioterapię.

Kontakt:

Wizytę w Poradni Radioterapii Centrum Radioterapii Amethyst można umówić telefonicznie pod numerami 12 34 09 134 i 12 34 09 135

Adres: Centrum Radioterapii Amethyst, osiedle Złotej Jesieni 1, Kraków, www.centrum-radioterapii.pl

foto: materiały prasowe