Na ostatnim posiedzeniu senatorowie przyjęli nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Do ustawy zgłoszono szereg poprawek.
Najdalej idące zmiany dotyczą zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia z 7 proc. do 7,20 proc. PKB i założenie osiągnięcia tego pułapu szybciej – nie, jak zakładał projekt, w 2026 r., ale już w 2025 r.