W sierpniu rozpoczęły się prace zespołu ds. opracowania propozycji nowych rozwiązań organizacyjnych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, następne spotkanie zaplanowano na dziś (2 września). Czego się państwo spodziewają po tych rozmowach?
Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjny, dopiero na kolejnym ma odbyć się dyskusja merytoryczna nad wyborem modelu ratownictwa medycznego i sposobu finansowania świadczeń. Chcemy pochylić się nad kwestią, czy NFZ musi być w nim pośrednikiem i czy jest potrzeba robienia tzw. konkursów, bo wydaje się, że nie.