W najbliższych latach przeznaczymy duże kwoty, duże miliardy na poprawę infrastruktury szpitali - zapowiedział w piątek w Szczecinie minister zdrowia Adam Niedzielski. Zmieniona ma być też organizacja szpitalnictwa.

W czasie konferencji prasowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie szef resortu zdrowia mówił m.in. o inwestycjach w infrastrukturę szpitali.

"Pracujemy również razem ze szpitalami klinicznymi, czyli szpitalami uniwersyteckimi, nad takim przyspieszeniem procesu modernizacji całego szpitalnictwa w Polsce" - mówił szef MZ.

Poinformował, że piątkowe rozmowy w Szczecinie dotyczyły wyzwań i problemów dotyczących polskich szpitali. Przekazał, że pomysł zmian koncentruje się na trzech aspektach. Pierwszym jest modernizacja infrastruktury szpitali.

"Tutaj w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia, czy do dyspozycji duże środki - środki związane z Polskim Ładem, środki związane również z napływem środków europejskich" - mówił Niedzielski.

"W tej chwili najbliżej nam jest do uruchomienia subfunduszu modernizacji szpitali w ramach funduszu medycznego, w ramach którego będziemy wymieniali m.in. łóżka szpitalne, bo to nie tylko kwestia budynków. Ta modernizacja w najbliższych latach to będą duże kwoty, duże miliardy, które są przeznaczane na poprawę infrastruktury" - zapowiedział.

Dodał, że "infrastruktura sama nie leczy". "Dlatego mamy dwa pozostałe elementy - drugi, który odnosi się do organizacji szpitalnictwa. Tutaj przygotowujemy nowe rozwiązanie, regulację ustawową, której celem będzie usprawnienie, uspójnienie (...) działalności szpitalnictwa w całym kraju" - ujawnił.

Jak kontynuował, "to rozwiązanie ma wyeliminować niezdrową konkurencję między chociażby ośrodkami, które są położone między sobą i zamiast dostosować swoje oferty w taki sposób, żeby ona miała charakter kompleksowy, żeby w jak największym stopniu zaspokajała potrzeby pacjentów po prostu wybierane są te procedury, które są wygodne dla realizacji dla danej jednostki".

Niedzielski mówił także, że rozmawiał z Polską Unią Szpitali Klinicznych na temat procesu koordynacji ich działań. "Będziemy chcieli, żeby szpitale kliniczne odegrały szczególną rolę, żeby to one koordynowały ze względu na swoje zaawansowanie, ze względu na bycie pewnym centrum kompetencyjnym nie tylko w zakresach klinicznych, koordynowały tworzenie regionalnych sieci szpitali" - powiedział.

Tutaj dzieje się to w naturalny sposób – podkreślał. "Cześć szpitali powiatowych wnioskuje do szpitala klinicznego o to, żeby stać się jego częścią. Dochodzi do takiego procesu konsolidacji i wtedy jeden zarządzający tymi jednostkami podejmuje takie decyzje, które mówią, że jedna jednostka będzie się specjalizowała w zakresach zabiegowych, a inne będą np. odpowiadały na wezwania demograficzne związane z opieką nad osobami starszymi" – dodał szef resortu zdrowia.

Trzecim komponentem planowanych zmian jest modyfikacja kultury organizacyjnej. W ocenie Niedzielskiego powinna być bardziej ukierunkowana na jakość i na pacjenta. Jak dodał, "mówimy tutaj o projekcie ustawy przygotowanej przez ministerstwo zdrowia, która dotyczy jakości i bezpieczeństwa pacjenta".