Zadaniem zespołu, jak zapisano, jest m.in. opracowanie kompleksowych rozwiązań mających na celu usprawnienie organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej.

Chodzi m.in. o podniesienie skuteczności udzielanej pomocy i poprawę koordynacji oraz efektywności jej udzielania. Zespół ma zaproponować rozwiązania w tym obszarze.

Zespół ma zakończyć swoją działalność po zrealizowaniu zadań, nie później niż do 30 czerwca 2022 r.