Przygotowała go komisja ustawodawcza, a jego celem jest dostosowanie wspomnianej ustawy (Dz.U. z 2021 r. poz. 711) do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. (sygn. akt K 4/17). Pod koniec maja br. w związku z tym orzeczeniem stracił moc art. 59 ust. 2 tej regulacji dotyczący pokrywania strat SPZOZ-ów (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym wypadku chodzi głównie o szpitale) przez samorządy będące ich organami założycielskimi. Choć TK odroczył skutek prawny wyroku o 18 miesięcy, resort zdrowia uznał, że wygaśnięcie przepisu nie spowoduje luki prawnej i ustawy nie zmienił, choć wielu ekspertów na taką konieczność wskazywało.
Jak bowiem tłumaczył dr Tomasz Zalasiński z Kancelarii DZP, który reprezentował wnioskodawcę w omawianej sprawie, trybunał zakwestionował podstawę prawną pokrycia straty przez podmiot tworzący (art. 59 ust. 2), nadal jednak obowiązuje przepis (art. 59 ust. 1), który nakazuje pokrycie całości tej straty przez SPZOZ. Dlatego skutkiem niewykonania wyroku może być znaczny wzrost zadłużenia szpitali, gdyż niepokryta strata netto będzie się w nich rokrocznie kumulować (pisaliśmy o tym m.in. w tekście „Szpitale na kolejnym zakręcie”, DGP nr 130/2021).