Jego autorzy przekonują, że jest to konieczne w związku z dużym zapotrzebowaniem na osoby przeprowadzające kwalifikację do szczepień. Jest o tyle zaskakujące, że pod koniec zeszłego tygodnia minister zdrowia Adam Niedzielski informował, że coraz więcej osób nie zgłasza się do przyjęcia drugiej dawki, i przyznał, że mimo zachęt mamy do czynienia z wyczerpaniem liczby chętnych do zaszczepienia.
Tymczasem znowelizowane rozporządzenie „w związku z dużym zapotrzebowaniem na osoby przeprowadzające kwalifikację do szczepień” poszerza katalog uprawnionych do tego osób o:
  • studentów piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego,
  • absolwentów studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w okresie do sześciu miesięcy od ukończenia tych studiów.
Ten ostatni zapis ma zapewnić ciągłość realizacji szczepień przez ten personel, okres sześciu miesięcy potrzebny jest bowiem absolwentom na uzyskanie uprawień zawodowych i nadanie prawa wykonywania zawodu.
Absolwenci, podobnie jak studenci, będą przeprowadzać szczepienia pod nadzorem osoby z pełnymi uprawnieniami. Podtrzymany został warunek uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiednich umiejętności wydanego przez uczelnię.
Przypomnijmy, obecnie – na mocy rozporządzenia z 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 668) – kwalifikować oraz szczepić mogą m.in. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni oraz szkolne higienistki, a także – po ukończeniu odpowiedniego szkolenia – farmaceuci, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni. Poza tym również: studenci piątego i szóstego roku kierunku lekarskiego oraz trzeciego roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw