Nowe środki przeznaczone zostaną na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zmniejszą się kolejki do lekarza, a cyfryzacja ułatwi dostęp do opieki medycznej.

- Musimy mieć więcej niż dzisiaj lekarzy. Musimy ich kształcić i ściągać z zewnątrz. To dotyczy też pielęgniarek - mówił Kaczyński.

Oto szczegóły:

Reklama

Fundusz Modernizacji Szpitali i Fundusz Medyczny - inwestycje w infrastrukturę w przychodniach lekarzy rodzinnych i poradniach specjalistycznych.

Agencja Rozwoju Szpitali - opracuje specjalne programy, które pomogą w lepszym zarządzaniu szpitalami. Będzie też monitorowała sposób ich wdrażania. Rozwiązanie zakłada stworzenie profesjonalnego korpusu menedżerów i zmianę struktury właścicielskiej szpitali).

Centrum obsługi pacjenta (pacjent.gov.pl) - ułatwi zapisy do lekarza, w tym także do specjalistów – poprzez internet lub infolinię.

Zniesienie limitów u specjalistów - rozszerzona zostanie opieka ambulatoryjna oraz zniesione zostaną limity przyjęć pacjentów poniżej 18 lat. Następnie planowane jest zniesienie limitu dla wszystkich Polaków. W ten sposób mają skrócić się kolejki do lekarzy.

Wyższe wynagrodzenia kadr medycznych

Usprawniona nocna pomoc lekarska - szpitale będą działały na zasadzie trzech etapów kontaktu z pacjentem: 1) wstępna diagnostyka i e-rejestrację pacjenta, 2) sieci powiatowych ambulatoriów całodobowych, 3) interwencja karetki ratownictwa medycznego i transport do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Profilaktyka 40+ - program badań profilaktycznych finansowany ze środków publicznych. Będzie połączony z badaniami w zakresie medycyny pracy.

Program badawczy nad Covid-19 - zespoły badawcze z najlepszych polskich uniwersytetów i szpitali otrzymają wsparcie finansowe dla prac nad lekami i szczepionkami chroniącymi przed kolejnymi mutacjami wirusa.

Krajowa sieć onkologiczna i kardiologiczna - umożliwi m.in. nielimitowany dostęp pacjentów kardiologicznych do diagnostyki i terapii oraz leczenia chorób serca.