Do końca 2029 r. wszystkie karetki Państwowego Ratownictwa Medycznego będą żółte; nowe wymagania dotyczące umundurowania zespołów ratownictwa staną się obowiązkowe od stycznia 2027 r. – zakłada projekt rozporządzenia ministra zdrowia, skierowany do konsultacji.

Obecnie ambulanse są koloru białego lub żółtego. Proponowana zmiana ogranicza kolor specjalistycznych środków transportu sanitarnego tylko do żółtego. Resort wyjaśnia, że jest to podyktowane koniecznością ujednolicenia kolorystyki pojazdów wykorzystywanych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Na dostosowanie wymagań przewidziano okres przejściowy do 31 grudnia 2029 r., co – jak podaje MZ - w pełni umożliwi dysponentom zespołów ratownictwa medycznego wymianę ambulansów w ramach kosztów eksploatacyjnych.

Ponadto, w projekcie doprecyzowano elementy oznakowania specjalistycznego środka transportu sanitarnego, w szczególności przez dodanie kryptonimu zespołu ratownictwa medycznego określonego w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Projektowane rozporządzenie zmienia umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego naziemnych i lotniczych.

Proponowane w tym zakresie zmiany – jak wskazano w uzasadnieniu regulacji - są wynikiem wieloletniej obserwacji użytkowanego umundurowania, odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu oraz stanowią odpowiedź na wnioski zgłaszane przez organizacje społeczne zrzeszające personel.

Dotychczas stosowaną koszulę zastąpiono bardziej uniwersalną bluzą ze wzmocnionej tkaniny typu Rip – Stop, zrezygnowano z obowiązku wykorzystywania czapki letniej oraz wprowadzono rysunki pomocnicze obrazujące w sposób graficzny elementy umundurowania.

Ponadto, w projekcie rozporządzenia wprowadzono zmiany dotyczące oznaczenia funkcji i nazwiska tożsame z oznaczeniami przyjętymi w innych służbach (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Siły Zbrojne RP, Straż Graniczna), przez noszenie emblematów funkcji i nazwiska odpowiednio po lewej i prawej stronie.

Znormalizowano również umieszczenie flagi państwowej na rękawie oraz znaku graficznego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Projekt rozporządzenia wprowadza także zmiany umundurowania członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz precyzuje podstawowe wymagania, jakie ma spełniać.

Zmiany normują kolorystykę umundurowania określoną barwą czerwoną z elementami wstawek w kolorze czarnym. Projekt wprowadza również zmiany w zakresie wymagań technicznych i użytkowych w podziale na pory roku, w jakich przedmioty mają być użytkowane (lato, zima lub cały rok).

Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego, zakupione lub wydane przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, niespełniające wymagań określonych w załącznikach, będzie mogło być używane do wyczerpania zapasów magazynowych lub jego zużycia, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.