Nowelizację wspomnianego aktu prawnego skierowano wczoraj do publikacji. Przedłuża ona przepisy wprowadzone na początku pandemii, będące odpowiedzią na problemy kadrowe szpitali. Zmiany mają na celu „uelastycznienie procesu zarządzania kadrą medyczną w okresie walki z epidemią”.
W rozporządzeniu wskazano, że decyzja co do obsady lekarsko-pielęgniarskiej oddziałów szpitalnych spoczywać będzie na kierowniku placówki, który – w oparciu o aktualną analizę potrzeb szpitala – będzie mógł przesuwać personel w obszary o największych deficytach. Ponieważ zgodnie z zaleceniem prezesa NFZ ograniczono realizację części świadczeń planowych, takie ruchy są w ocenie autorów rozporządzenia możliwe i ułatwią zarządzanie placówką.
Analogicznie do końca września wyłączony ma być obowiązek spełnienia warunków dodatkowych, do których zobowiązał się świadczeniodawca zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczy to warunków dodatkowo ocenianych odnoszących się do kadry medycznej. Taką zmianę przewiduje druga skierowana wczoraj do publikacji nowelizacja. Również w tym przypadku decyzję co do obsady lekarsko-pielęgniarskiej pozostawiono szefostwu szpitala.
Przypomnijmy, w normalnych warunkach lecznice zobowiązane są do spełnienia minimalnych wymogów kadrowych. Przepisy określają m.in. liczbę pielęgniarek w odniesieniu do liczby łóżek na oddziale, kwalifikacje personelu, dość szczegółowo opisują również wymogi zatrudniania na oddziałach intensywnej terapii. W obecnej, szczególnej sytuacji nie trzeba ich stosować.
Etap legislacyjny
Rozporządzenia skierowane do publikacji