Obecnie trwają konsultacje projektu zarządzenia prezesa NFZ – warunki udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców POZ (podstawowej opieki zdrowotnej). Uwagi można przesyłać do piątku.
Jak tłumaczą autorzy projektu, na dodanie do niego wykazu zdecydowano się w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przedmiotu dofinansowania. Fundusz zaplanował na ten cel maksymalnie 52,7 mln zł.
Przypomnijmy – jest to kontynuacja działań podejmowanych w zeszłym roku. Wówczas placówki POZ również mogły składać wnioski o środki rekompensujące im wydatki związane z obowiązkową informatyzacją. W jednej z poprzednich edycji rozszerzano nawet grono beneficjentów. Jednak okazało się, że z dopłat najchętniej korzystały przychodnie POZ, zatem zdecydowano się na powrót do pierwotnej koncepcji i kierowania wsparcia tylko do nich.
Na podstawie nowego zarządzenia dofinansowaniem w 2021 r. objęte będą wydatki poniesione w okresie od jego wejścia w życie do końca bieżącego roku – na kupno urządzeń informatycznych, oprogramowania lub usług do udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym również digitalizacji tej prowadzonej w postaci papierowej.
W celu otrzymania pieniędzy lecznica musi złożyć przed końcem roku wniosek do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.
Maksymalne kwoty, które można otrzymać, są uzależnione od tego, czy dany podmiot korzystał z dofinansowania w zeszłym roku. Jeśli nie, może liczyć na 80 proc. poniesionych wydatków, przy czym nie mogą one być wyższe niż 6504 zł (lub kwoty 6504 zł powiększonej o podatek VAT, w zależności od tego, czy świadczeniodawca ma możliwość odliczenia go) na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza. W przypadku przekroczenia tej kwoty, dofinansowanie i tak liczone jest od 6504 zł. Jeśli placówka korzystała już z dopłat, maksymalna kwota została ustalona na 3252 zł, a NFZ również pokryje 80 proc. wydatków.